ledelse

Her kan du se ledelsens ansvarsområder

 

Lone Andersen

Rektor

Fag: Engelsk og psykologi

Ansvarsområder:

 • Budget- og økonomiansvarlig
 • Overordnet pædagogisk ledelse
 • Overordnet personaleledelse
 • Personaleleder, HK-området
 • Udviklingsprojekter
 • Visions- og strategiproces
 • Kvalitetssikring
 • Lønforhandling og TR-samarbejde
 • Elevoptag i samarbejde med MP
 • Sprogrejser
 • Arbejdsmiljøansvarlig
 • Ansættelse og afskedigelse
 • Nærmeste leder-funktion: MUS, miniMUS og FUS 
 • Klagesager og elevsager
 • Bestyrelsesarbejde
 • Elevrådssamarbejde i samarbejde med MB
 • Kantinedrift
 • Subuniversity
 • Studievejledningssamarbejde og psykologordning
 • Dimission og translokation
 • Eksterne samarbejder

Udvalg:

MIO

FLU

Bygningsudvalg

Kunstudvalg

IT-udvalg

Arbejdsmiljøudvalg

Strategiudvalg/strategigruppe

Ad hoc-udvalg

 

Mogens Pold

Vicerektor

Fag: Biologi og idræt

Ansvarsområder:

 • Rektors stedfortræder
 • Terminsprøve- og eksamensplanlægning, mundtlig- og skriftlig i samarbejde med KV
 • Elevoptag i samarbejde med LA
 • Studieretningsudbud og valgfag
 • Klasse- og holdoprettelse i samarbejde med KV
 • Opgavefordeling og prioriteringer i samarbejde med KV
 • TR-samarbejde
 • Budgetlægning og -opfølgning
 • Skemalægning - overordnet
 • Bygninger, inventar, vedligehold, renovering
 • Nærmeste leder-funktion: MUS, miniMUS og FUS
 • Personaleleder, teknisk personale
 • Elevfravær, trivsel og opfølgning
 • Elevfester - koordinator
 • IT-strategi

Udvalg:

MIO

Bygningsudvalg

IT-udvalg

Fagligt udvalg

Læremiddeludvalg

 

Søren Kveiborg

Uddannelsesleder

Fag: Matematik og fysik

Ansvarsområder:

 • Terminsprøve- og eksamensplanlægning, mundtlig og skriftlig (primær ansvarlig)
 • Kvalitetsudvikling/system i samarbejde med LH
 • ETU, APV, KPI, lærernes efteruddannelsesstrategi i samarbejde med MP  
 • Klasse- og holdoprettelse i samarbejde med MP
 • Opgavefordeling og prioriteringer i samarbejde med MP
 • Pædagogisk udvikling, pædagogiske arrangementer
 • SRP, AT, NV og AP-vejledning, fordeling og planlægning
 • Nye elever, introduktionsperiode, introtur og tutorordning i samarbejde med MB
 • Studieture og korterevarende ekskursioner i samarbejde med LH
 • Nærmeste leder-funktion: MUS, miniMUS og FUS  
 • Elevfravær, trivsel og opfølgning
 • Fredagscafeer (elevernes) – koordinator

Udvalg:

MIO

Fagligt udvalg

Pædagogisk udvalg

 

Majken Bach Myhr

Uddannelsesleder

Fag: Dansk og psykologi

Ansvarsområder:

 • Pædagogisk udvikling, pædagogiske arrangementer
 • Udviklingsprojekter
 • Skriftlig og mundtlig eksamen – afvikling i samarbejde med LH
 • Eksternt samarbejde og udvikling, grundskoler og universiteter
 • Nye elever, introduktionsperiode, introtur og tutorordning i samarbejde med KV
 • Brobygningsplanlægning
 • ATU - samarbejde og talentudvikling
 • Elevrådssamarbejde (som indsatsområde)
 • Udvekslingsstudenter
 • Åbent hus og markedsføring
 • Fællessamlinger
 • Nærmeste leder-funktion: MUS, miniMUS og FUS
 • Elevfravær, trivsel og opfølgning

Udvalg:

MIO

FLU

Pædagogisk udvalg

Legatudvalg

Strategiudvalg/strategigruppe

 

Lise Bitsch Holm

Uddannelsesleder

Fag: Dansk og tysk

Ansvarsområder:

 • Skriftlig og mundtlig eksamen – afvikling i samarbejde med MB
 • Informations- og vejledningsmateriale - studieretningshæfter og foldere
 • Markedsførings- og annoncemateriale, åbent hus
 • Årsskrift, Nyt fra skolen, avissamarbejde
 • Kvalitetsudvikling i samarbejde med KV
 • Hjemmeside
 • Personalehåndbog
 • Årsplan og datoplan
 • Pædagogisk udvikling og pædagogiske arrangementer
 • AT-struktur, AT-eksamen – vejledningsmateriale,
 • SRP
 • Vejledningsfoldere, større skriftlige opgaver, skriftligt arbejde
 • Nye elever, introduktionsperiode, forældreinformation
 • Studieture og korterevarende ekskursioner i samarbejde med KV
 • Lektiecafé og to-lærerordning 
 • Optagelsesprøve/uddannelsesparathedsvurdering
 • Nærmeste leder-funktion: MUS, miniMUS og FUS
 • Elevfravær, trivsel og opfølgning
 • Studievejledningssamarbejde og psykologordning

Udvalg:

MIO

Informationsudvalg

Pædagogisk udvalg

Læremiddeludvalg

Strategiudvalg/strategigruppe

Ad hoc-udvalg

 

/LA

8.2.2018

 

 

Højt til loftet