ledelse

Her kan du se ledelsens ansvarsområder

 

Lone Andersen

Rektor

Fag: Engelsk og psykologi

Ansvarsområder:

· Budget- og økonomiansvarlig

· Overordnet pædagogisk ledelse

· Overordnet personaleledelse

· Personaleleder, HK-området

· Udviklingsprojekter

· Visions- og strategiproces

· Kvalitetssikring

· Lønforhandling og TR-samarbejde

· Elevoptag i samarbejde med MP, MAC og LH

· Sprogrejser

· Arbejdsmiljøansvarlig

· Ansættelse og afskedigelse

· Nærmeste leder-funktion: MUS og FUS

· Klagesager og elevsager

· Bestyrelsesarbejde

· Elevrådssamarbejde i samarbejde med MB

· Kantinedrift

· Studievejledningssamarbejde og psykologordning

· Dimission og translokation

· Eksterne samarbejder

Udvalg:

MIO

FLU

Bygningsudvalg

Kunstudvalg

IT-udvalg

Arbejdsmiljøudvalg

Ad hoc-udvalg

 

Mogens Pold

Vicerektor

Fag: Biologi og idræt

Ansvarsområder:

· Rektors stedfortræder

· Terminsprøve- og eksamensplanlægning, mundtlig- og skriftlig i samarbejde med KV og MAC

· Elevoptag i samarbejde med LA, MAC og LH

· Studieretningsudbud og valgfag

· Klasse- og holdoprettelse

· Opgavefordeling og prioriteringer

· TR-samarbejde

· Budgetlægning og -opfølgning

· Skemalægning - overordnet

· Bygninger, inventar, vedligehold, renovering

· Nærmeste leder-funktion: MUS, miniMUS og FUS

· Personaleleder, teknisk personale

· Elevfravær, trivsel og opfølgning

· Elevfester - koordinator

· IT-strategi

Udvalg:

MIO

Bygningsudvalg

IT-udvalg

Fagligt udvalg

Læremiddeludvalg

 

Søren Kveiborg

Sørens stilling er vakant pr. 1. marts 2020, idet han er blevet vicerektor på Brønderslev gymnasium. Ny fordeling følger, når ny uddannelseschef er ansat.

Uddannelseschef

Fag: Matematik og fysik

Ansvarsområder:

· Terminsprøve- og eksamensplanlægning, mundtlig og skriftlig (primær ansvarlig)

· Kvalitetsudvikling/system i samarbejde med LH

· ETU, APV, KPI, lærernes efteruddannelsesstrategi i samarbejde med MP

· Klasse- og holdoprettelse i samarbejde med MP

· Opgavefordeling og prioriteringer i samarbejde med MP

· Pædagogisk udvikling, pædagogiske arrangementer

· SRP, AT, NV og AP-vejledning, fordeling og planlægning i samarbejde med MAC

· Studieture og korterevarende ekskursioner i samarbejde med LH

· Nærmeste leder-funktion: MUS, miniMUS og FUS

· Elevfravær, trivsel og opfølgning

· Fredagscafeer (elevernes) – koordinator

Udvalg:

MIO

Fagligt udvalg

Pædagogisk udvalg

 

Majken Bach Myhr

Uddannelseschef

Fag: Dansk og psykologi

Ansvarsområder:

· Pædagogisk udvikling, pædagogiske arrangementer

· Udviklingsprojekter

· Årsplan og datoplan i samarbejde med LH

· Eksternt samarbejde og udvikling, grundskoler og universiteter

· Nye elever, introduktionsperiode, introtur og tutorordning i samarbejde med LH

· Brobygningsplanlægning og afvikling

· ATU - samarbejde og talentudvikling

· Elevrådssamarbejde

· Udvekslingsstudenter

· Åbent hus og markedsføring

· Fællessamlinger

· Nærmeste leder-funktion: MUS, miniMUS og FUS

· Elevfravær, trivsel og opfølgning

Udvalg:

MIO

FLU

Pædagogisk udvalg

Legatudvalg

 

Lise Bitsch Holm

Uddannelseschef

Fag: Dansk og tysk

Ansvarsområder:

· Informations- og vejledningsmateriale - studieretningshæfter og foldere

· Markedsførings- og annoncemateriale, åbent hus

· Årsskrift, Nyt fra skolen, avissamarbejde

· Kvalitetsudvikling i samarbejde med KV

· Hjemmeside i samarbejde med LL

· Personalehåndbog

· Årsplan og datoplan i samarbejde med MB

· Pædagogisk udvikling og pædagogiske arrangementer

· SRP og flerfaglige forløb

· Vejledningsfoldere, større skriftlige opgaver, skriftligt arbejde

· Elevoptag i samarbejde med LA og MAC

· Nye elever, introduktionsperiode, forældreinformation

· Studieture og korterevarende ekskursioner i samarbejde med KV

· Optagelsesprøve i samarbejde med KV

· Nærmeste leder-funktion: MUS, miniMUS og FUS

· Elevfravær, trivsel og opfølgning

· Studievejledningssamarbejde og psykologordning

Udvalg:

MIO

Informationsudvalg

Pædagogisk udvalg

Læremiddeludvalg

Ad hoc-udvalg

 

 

Højt til loftet