ledelse

Her kan du se ledelsens ansvarsområder

Lone Andersen
Rektor
Fag: Engelsk og psykologi
Ansvarsområder:
 Budget- og økonomiansvarlig
 Overordnet pædagogisk ledelse
 Overordnet personaleledelse
 Udviklingsprojekter (KLEO, Projekt Smart Innovators)
 Visions- og strategiproces
 Lønforhandling og TR-samarbejde
 Elevoptag ism MP
 Sprogrejser ism KV
 Sikkerhedsrepræsentant
 Ansættelse og afskedigelse
 Nærmeste leder funktion: MUS, miniMUS og FUS
 Personaleleder for HK-personalet
 Klagesager og elevsager
 Bestyrelsesarbejde
 Elevrådssamarbejde ism MB
 Kantinedrift
 Subuniversity
 Studievejledningssamarbejde og psykologordning
 Dimission og translokation
 Eksternt samarbejde – brobygning og uddannelses- og skolesamarbejde
Udvalg:
MIO
FLU
Bygningsudvalg
Kunstudvalg
IT-udvalg
Mediateksudvalg
Arbejdsmiljøudvalg
Strategiudvalg/strategigruppe
Ad hoc-udvalg
********************
Mogens Pold
Vicerektor
Fag: Biologi og idræt
Ansvarsområder:
 Rektors stedfortræder
 Terminsprøve- og eksamensplanlægning, mundtlig- og skriftlig
 Elevoptag ism LA
 Studieretningsudbud og valgfag
 Klasse- og holdoprettelse ism KV
 Opgavefordeling
 TR-samarbejde
 Budgetlægning og -opfølgning
 Skemalægning - overordnet
 Bygninger, inventar, vedligehold, renovering
 Nærmeste leder funktion: MUS, miniMUS og FUS
 Personaleleder for teknisk personale
 Elevfravær, trivsel og opfølgning
 KPI analyse og opfølgning
 Elevfester – koordinator
 IT-strategi ansvarlig
Udvalg:
MIO
Bygningsudvalg
IT-udvalg
Fagligt udvalg
Læremiddeludvalg
********************
Søren Kveiborg
Uddannelsesleder
Fag: Matematik og fysik
Ansvarsområder:
 Terminsprøve- og eksamensplanlægning, mundtlig og skriftlig (primær ansvarlig)
 Kvalitetsudvikling – ETU, APV, KPI, lærernes efteruddannelsespolitik
 Skemalægning af flex-perioder
 Klasse- og holdoprettelse ism MP
 Pædagogisk udvikling, pædagogiske arrangementer
 SRP, AT og NV og AP-vejledning, fordeling og planlægning
 Nye elever, introduktionsperiode, introtur og tutorordning (med hjælp fra UF i 2017)
 Studieture og sprogrejser ism LH og LA
 Nærmeste leder funktion: MUS, miniMUS og FUS
 Elevfravær, trivsel og opfølgning
 Fredagscafeer (elevernes) – koordinator
Udvalg:
MIO
Fagligt udvalg
Pædagogisk udvalg
Informationsudvalget
********************
Majken Bach Myhr
Uddannelsesleder
Fag: Dansk og psykologi
Ansvarsområder:
 Pædagogisk udvikling, pædagogiske arrangementer
 Udviklingsprojekter
 Skriftlig og mundtlig eksamen - afvikling
 Eksternt samarbejde og udvikling, grundskoler og universiteter
 Brobygningsplanlægning
 ATU - samarbejde og talentudvikling
 Elevrådssamarbejdet som indsatsområde
 Nye elever, introtur og tutorordning
 Udvekslingsstudenter
 Åbent hus og markedsføring
 Fællessamlinger
 Nærmeste leder funktion: MUS, miniMUS og FUS
 Elevfravær, trivsel og opfølgning
Udvalg:
MIO
FLU
Pædagogisk udvalg
Strategiudvalg/strategigruppe
********************
Lise Bitsch Holm
Uddannelsesleder
Fag: Dansk og tysk
Ansvarsområder:
 Skriftlig og mundtlig eksamen - afvikling
 Informations- og vejledningsmateriale - studieretningshæfter og foldere
 Markedsførings- og annoncemateriale, Åbent hus
 Årsskrift, Nyt fra skolen, avissamarbejde
 Hjemmeside
 Personalehåndbog
 Årsplan og datoplan
 Pædagogisk udvikling, pædagogiske arrangementer - strategiproces
 AT-struktur, AT-eksamen - vejledningsmateriale
 Vejledningsfoldere, større skriftlige opgaver, skriftligt arbejde
 Nye elever, introduktionsperiode, forældreinformation
 Studieture
 Lektiecafé og to-lærerordning (130 timers puljen)
 Optagelsesprøve/uddannelsesparathedsvurdering
 Nærmeste leder funktion: MUS, miniMUS og FUS
 Elevfravær, trivsel og opfølgning
 Studievejledningssamarbejde og psykologordning
Udvalg:
MIO
Informationsudvalg
Pædagogisk udvalg
Læremiddeludvalg
Strategiudvalg/strategigruppe
Ad hoc-udvalg
/LA
31.5.2017

 

Højt til loftet