ADMINISTRATION

 
Marianne Callisen
Studiesekretær, elevadministration
Lise-Lotte T. Hjermitslev
Gymnasiesekretær, adm./SU, daglig leder reng.afd.
John Steen Jensen
Kontorassistent, løn, bogdepot og arkiv
Vibeke Koch
Økonomimedarbejder, HR og regnskab
Højt til loftet