ADMINISTRATION

 
Marianne Callisen
Studiesekretær, elevadministration
Lise-Lotte Hjermitslev
Gymnasiesekretær, SU-vejleder
John Steen Jensen
Kontorassistent, løn, bogdepot og arkiv
Vibeke Koch
Økonomimedarbejder, HR og regnskab
Torben Sørensen
Økonomi- og studiesekretær
Højt til loftet