Vejrstationen

 

***Vi modtager desværre ikke data fra vores vejrstation pt. ***

Hvad måler vejrstationen?

Vejrstationen er opsat udendørs på taget af Randers Statsskole og sender via radiosignaler løbende data til en computer og til en monitor i geografilokale 28. Vejrstationen er af typen ”Davis Vantage Pro2” fra Masnedø Marinecenter A/S.

Temperaturen, ˚C, måles i et lukket og ventilleret system, hvilket minimerer direkte solstråling. Det er altså den ”rigtige” temperatur, målt udendørs i skyggen, der registreres.

Nedbøren, mm, måles i en nedbørsmåler, hvori nedbøren opsamles og udtømmes (registreres), hver gang der er faldet 0,2 mm. I geografilokalet kan ses hvor meget nedbør, der er faldet på måneds- og årsbasis. Om vinteren skal man være opmærksom på, at nedbør, der falder som sne, først registreres når sneen smelter.

Lufttrykket, mb, er kalibreret til at angive det aktuelle lufttryk ved havoverfladen. Værdien kan derfor umiddelbart sammenlignes med andre vejrstationer.

Luftfugtigheden, %, angiver forholdet mellem den mængde vanddamp, der aktuelt findes i luften (den absolutte fugtighed) og den mængde vanddamp, luften maximalt kan indeholde ved den aktuelle temperatur. Er luftfugtigheden 100 % siges luften at være mættet med vanddamp, er luftfugtigheden mindre en 100 %, siges luften at være umættet eller tør.

Dugpunktet, ˚C, er den temperatur, som luften skal afkøles til, før der sker en mætning af den aktuelle luftfugtighed. Hvis luften er tør, skal temperaturen falde til dugpunktet før at luften mættes med vanddamp. Når dugpunktet nås bliver luftfugtigheden 100 %, og yderligere afkøling medfører tåge, dis, nedbør.

Vindhastighed, m/s, måler den aktuelle vindhastighed, beregnet som gennemsnittet over de sidste 10 minutter.

Vindretningen viser hvorfra vinden kommer.

Indstråling, W/m2, er summen af den indgående strålingsintensitet, både solens direkte indstråling og den reflekterende indstråling fra resten af himlen.

UV-index, er den del af den indgående solstråling, der består af de skadelige ultraviolette stråler.

UV-værdier mellem 0-2 betegnes som lav, mellem 3-4 som moderat, 5-6 som høj, meget høj (7-9) eller ekstrem (større end 10). Ved høje værdier (over 5) skal man beskytte sig mod solens stråler.

Gode links

Danmarks Meteorologiske Institut

Danmarks radio. Vejret. 

TV2. Vejret.

EMU Naturgeografi

 

Højt til loftet