science talent

Gymnasietalent-program

 


Esben Røjkjær Rasmussen, 2.g

Fremtiden er i vores hænder

Af: Christina Oehlenschläger Stoltze, cand.mag., lærer, Randers Statsskole

Månesten, sten fra Mars og modeller af små komponenter til NASAs Mars-køretøjer. For de fleste er det del af et fjernt science fiction-univers, men for Esben Røjkjær Rasmussen og Cilie Boendorf Iversen fra Randers Statsskole er det fremtid og nutid i ét, som de har stået med i hænderne.

De to gymnasieelever deltager i gymnasie-talentprogrammet ”Science Talent” fra Randers Statsskole, hvor de deltager i rumteknologi-linjen. Som del af talentprogrammet har de været afsted på to rumteknologi-lejre, eller camps, som de kalder det, i Sorø sammen med naturvidenskabstalenter fra hele landet.

”Vi brugte hele sidste camp på at afprøve den teknologi, der bruges, når der hentes data fra store rumstationer ned til jorden – i helt lille skala, selvfølgelig. Vi byggede en lille flight unit, som er en lille enhed, vi kunne sende afsted op i luften, hvor den kunne måle det, vi på forhånd havde programmeret den til”, fortæller Esben Røjkjær Rasmussen, der går i 2.g. på Randers Statsskole. Han fortsætter:

”Vores målte højde, partialtryk, der er et udtryk for lufttrykket afhængig af blandingen af luftarter, og temperatur – og så hentede vi de data ned trådløst på samme måde som de gør fra de store rumstationer”.

Smittende passion

Science Talenter har til formål at give de mest talentfulde naturvidenskabeligt interesserede elever bedre plads til at udfolde sig, fx gennem deltagelse i særligt tilrettelagte undervisningsforløb som rumteknologi-forløbet, der består af tre tre-dages camps. Klassekammeraten Cilie Boendorf Iversen fortæller:

”Jeg kan virkelig godt lide den måde, hvorpå man får åbnet sine øjne for ting, man slet ikke havde tænkt på, gennem de mange mennesker, der fortæller om deres studier. Det er spændende at være så tæt på de mennesker, der har arbejdet med dette område i mange år og er så passionerede omkring det, de laver.”

Naturvidenskabeligt fællesskab

Deltagelsen i Science Talent-forløbet er et frivilligt tilbud og byder både på faglige og sociale fællesskaber med ligesindede gymnasieelever.

”Det er spændende at møde andre unge, der er kloge på hver sin måde. Det giver en stor indsigt i vidt forskellige områder”, fortæller Cilie, der har valgt at deltage i rumteknologiforløbet for at pleje sin interesse for astronomi.

Esben deltager i forløbet pga. den hands-on-orientering, det rummer - og det faglige forspring, som forløbet også tilbyder, fortæller han:

”Vi har virkelig kloge og dygtige undervisere, som det er spændende at lære af. Og så giver det en god basis for at arbejde med programmering, som vi kommer til at skulle i fysik. Der er vi lidt foran de andre i klassen”.

Tilbage på Randers Statsskole fortsætter skolehverdagen som sædvanligt, indtil Esben og Cilie i april måned tager afsted til årets sidste rumteknologi-camp, hvor de igen får muligheden for at tage rummet, teknologien og fremtiden i deres hænder.

Matematik på OL-niveau

Af: Christina Oehlenschläger Stoltze, cand.mag., lærer, Randers Statsskole

Kamille Møller Frost fra Randers Statsskole har for anden gang været med til at sikre Danmark en plads i Den Europæiske Matematikolympiade for Piger, EGMO. Det er en kæmpe præstation – og en kæmpe oplevelse.

”Allerede i lufthavnen blev vi mødt af kameraer, indgangsceremonien blev sendt live på nationalt ukrainsk tv, hotellet var reserveret kun til os, der skulle til EGMO, og vi fire danske piger havde en privat guide, der arrangerede lige det, vi gerne ville. Og så var sponsorerne kæmpe virksomheder og organisationer, fx Ukraines nationalbank”, fortæller Kamille om sin deltagelse sidste år.

Matematisk kreativitet Igen i år deltager hun som en af fire danske piger, der har kvalificeret sig til matematikolympiaden. Kvalificeringen er sket gennem deltagelse i Georg Mohr-Konkurrencen, der er en matematikkonkurrence, der henvender sig til matematikinteresserede elever i gymnasiale uddannelser. Konkurrencens formål er at stimulere de dygtigste elever med opgaver, der ligger ud over det, de møder i den daglige undervisning – og netop det udgør en del af fascinationen for Kamille.

”I matematikkonkurrencerne får man virkelig lov at udvikle sig. I gymnasiematematik laver man typeopgaver, hvor man øver noget, man har lært i timerne. I konkurrencerne møder man opgaver, man aldrig har set før, og som det er umuligt at have trænet i”, fortæller hun og fortsætter:

”Matematikkonkurrencerne kræver, at man får nye idéer til, hvordan man kan løse de opgaver, man får, fordi de altid er helt anderledes end det, man har set før – selvom jeg nu har deltaget i konkurrencerne i fire år. Når man kommer til det tidspunkt i processen, hvor man skal løse en ligning, er det det nemmeste ved opgaven. Der, hvor man ikke skal tænke så meget”.

Den Europæiske Matematikolympiade for Piger afholdes efter planen d. 15. – 21. april i Egmond ann Zee i Holland.

En matematisk formel for at gøre en forskel

Af: Christina Oehlenschläger Stoltze, cand.mag., lærer, Randers Statsskole

”Hvis vi kan dele den begejstring, vi selv har for matematikfaget, med andre, er det en succes. Og så er det allerbedste ved at være matematiktutor, at man har mulighed for at gøre en lille forskel for en anden, når der er en, der pludselig forstår noget, vedkommende ikke forstod lige før”.

Det fortæller Amalie Hjorth Wyke, der går i 3.g. på Randers Statsskole og er en af gymnasiets i alt 10 matematik-tutorer, der deltager i gymnasiets studiecaféer. Matematiktutorerne er 3.g-elever, der har matematik på A-niveau og som brænder for formidlingen af matematikken og lysten til at hjælpe andre.

Vi har været i præcis samme situation

Tutorerne er blevet udvalgt på baggrund af en kombination af en motiveret ansøgning samt deres faglige niveau i matematik. Det, at tutorerne har et højt fagligt niveau, betyder dog ikke, at de ikke kan sætte sig ind i de problemer, eleverne i studiecaféerne har, fortæller Mathias Maach-Møller, der også er matematik-tutor:

”Sidst jeg var til studiecafe sagde én til mig, at ”du har jo matematik på A-niveau, så du laver jo aldrig fejl”. Men det gør jeg jo. Jeg har jo siddet i præcis samme situation, som ham, men er bare kommet videre derfra”. Han fortsætter:

”Måske er det netop det, der er det allerbedste ved at tutorerne er elever fra skolen: At vi har været i præcis samme situation – og det gør dem, der har brug for hjælp, mere trygge i situationen.”

Vi bliver betalt i kage

De i alt 10 matematiktutorer deltager på skift i studiecaféen, hvor de dog altid arbejder i par. Det betyder, at de har en vagt cirka hver femte uge. Deres arbejde er frivilligt, bortset fra, at de bliver ”betalt i kage”, som Amalie udtrykker det. Derudover får de en skriftlig udtalelse fra gymnasiet om deres arbejde, deres smittende begejstring for matematikfaget og om, hvordan de har været med til at gøre en forskel i en andens gymnasiehverdag.

Faktaboks: Randers Statsskoles studiecaféer

Randers Statsskole tilbyder ugentligt studiecaféer til dens elever.

Her kan eleverne:

- få hjælp til de lektier i matematik og naturvidenskabelige fag af en faglærer

- møde matematiktutorer, der kan hjælpe med matematiklektierne

- være i et rum, hvor de kan lave lektier alene eller sammen – og spise kage til…

Faktaboks: Science Talenter

Randers Statsskole er en del af Science Talenternes Gymnasienetværk, som har til formål at give de mest talentfulde elever bedre plads til at udfolde sig. Deltagelsen giver mulighed for hvert år at tage på science camp for science talenter.

Man mener, at cirka 10 procent af en årgang har et særligt naturvidenskabeligt talent, som kendetegnes ved:

· Solidt fagligt standpunkt og stort engagement

· Viljen og lysten til at gøre en ekstra indsats

Mathias Maach-Møller, 3.g, Kamille Møller Frost, 2.g, og Amalie Hjort Wyke, 3.g.

 

Højt til loftet