Randers Statsskole

Et alment gymnasium

Randers Statsskole er et alment gymnasium i det nordlige Randers, der udbyder den tre-årige uddannelse til studentereksamen. Skolen er ét af landets ældste gymnasier med rødder tilbage til 1400-tallet. Den nuværende bygning, der er tegnet af Hack Kampmann og opført i 1926, er den historiske ramme om en moderne skole med nyindrettede faglokaler med moderne IT-udstyr, mediatek og festsal - og en stor mangfoldighed af elever. I skolens park ligger vores nye og store idræts- og skolehal med klatrevæg, klasselokaler og fitness-udstyr.

Vi arbejder målrettet med at udvikle en skole, hvor alle elever trives og lærer - i undervisningen og i alt det, der ligger udenom. Fælleskabet på tværs af klasser, årgange, aldersgrupper og arbejdsopgaver er forudsætningen for skolekulturen.

Det betyder bl.a., at vi arbejder målrettet med fastholdelse, med talentudvikling, med samarbejde med grundskolerne og med lærer- og undervisningsudvikling. Og i 2015-17 er Randers Statsskole den ene af to skoler, der deltager i et større forskningsprojekt om relationskompetence og klasseledelse (ROK) i samarbejde med Aarhus Universitet.

Højt til loftet