studievejledning

Randers Statsskoles Vejledningshus

Randers Statsskole har tilknyttet fire studievejledere: Annette Dam Hyldal, Katja Stoltenberg, Helle Bertelsen og Søren Ørum Schmidt. Studievejlederne er også lærere på skolen. Hver klasse har tilknyttet en studievejleder. Studievejlederne har kontor i Vejledningshuset, som ligger i skolens park. Studievejlederne bestræber sig på at hjælpe dig, så du både fagligt og socialt får bedst muligt udbytte af din gymnasietid.

Hvad kan du bruge din studievejleder til?

I studievejledningen kan du altid søge hjælp og råd i forhold til skolegangen, og du kan drøfte personlige, faglige eller sociale problemer. Studievejlederne giver både kollektiv vejledning, rådgivning og information i klasserne, men yder også individuel vejledning og støtte til dig, der måske har brug for samtaler over længere tid.

Studievejlederne samarbejder med Hold Fast-teamet, som er den psykologiske rådgivning, der er tilknyttet skolen. Hvis du sammen med din studievejleder vurderer, at du kan have brug for og gavn af samtaler med en psykolog, skal din studievejleder udfylde et henvisningsark sammen med dig.

Studievejlederen har selvfølgelig tavshedspligt og behandler derfor enhver henvendelse fortroligt og professionelt.

I løbet af gymnasieforløbet får hver klasse besøg af studievejlederen flere gange. Foruden praktiske informationer vil møderne omhandle gode studievaner, notatteknik og læsestrategier, og vi vil også snakke om trivsel og klasserumskultur. I løbet af efteråret i 1.g vil studievejlederne også orientere om de forskellige muligheder op til dit endelige valg af studieretning.

Skolens studievejledere har faste træffetid i Vejledningshuset hver dag. Du kan finde den enkelte studievejleders træffetid i vejlederens skema i Lectio. Du  - eller dine forældre - er altid velkomne til at tage kontakt.

Du kan også aftale en tid til samtale ved at skrive en besked til din vejleder i Lectio eller sende en mail. 

KLASSEFORDELING OG TRÆFFETIDER (Træffetiderne kan være aflyste på flexdage.)

Mailadresser

Annette Dam Hyldal: ah@randersstatsskole.dk

Helle Bertelsen: be@randersstatsskole.dk

Katja Stoltenberg: kg@randersstatsskole.dk

Søren Ørum Schmidt: ss@randersstatsskole.dk

Spørgsmål vedr. videregående uddannelse

Studievejledernes primære opgave er at støtte og vejlede dig under gymnasieforløbet – herunder hjælpe dig til at gennemføre og fastholde uddannelsen.

Vejledningen i forhold til tiden efter gymnasiet – videregående uddannelse, orlov m.v. varetages af landsdækkende Studievalgscentre. Randers Statsskole er tilknyttet Studievalg Østjylland. I løbet af de tre år i gymnasiet får klasserne besøg af vejleder Mette Agerbæk Kjøller. Hun har også træffetid for individuelle samtaler i løbet af året. Læs om Studievalg Østjylland her: http://www.studievalg.dk/book.

Højt til loftet