TOning af studieretningen

 

 

 

 • Studieretningens identitet og studieretningsfagenes rolle?
 • Eventuelle faste bindinger i forhold til fagsamarbejde?
 • De øvrige fags relevans og rolle: i hvor høj grad giver faglige mål, kernestof og supplerende stof mulighed for at tone fagene?
 • Elevernes kompetencer. Hvad skal de lære?

 Arbejdsoverskrifter:


Det 3-årige (2½-årige) AT-program:

 • Sag/emner
 • Fag/lærere

 

 

 

Dansk-historieopgaven:

 • Indhold
 • Mål
 • Andre fags (støtte)rolle

 

 

Studieretningsopgaven:

 • Fag
 • Indhold
 • Mål
 • Andre fags rolle

 

 

Studieturen:

 • Rejsemål
 • Fag
 • Andre fags mulighed for at støtte op om turen/parallellæsning

 

 

Ekskursioner/udstillinger/forestillinger:

 • Mål
 • Fag
 • Indhold

 

 

Obligatorisk fagsamarbejde/bindinger:

 • Fag
 • Indhold
 • Tidspunkt

 

 

Andet tværfagligt samarbejde:

 • Fag
 • Konkret forløb
 • Indhold/emne
 • Tidspunkt

 

 

Andre fags mulighed for toning i forhold til studieretningen:

 • Fag
 • Indhold
 • Emne
 • Tidspunkt

 

Skriftlige kompetencer/skriftlighed:

 • Emne/færdighed
 • De enkelte fags rolle/ansvar
 • Tidspunkt

 

 

 

 

 

 

Højt til loftet