FAGLIGT SAMSPIL

SRP-stien på RS

 

Fagligt samspil, SRP (fra august 2017)

Med gymnasiereformen 2017 stilles nye (andre) krav til det faglige samspil. På Randers Statsskole har vi udarbejdet en plan for det faglige samspil frem mod SRP i 3.g. Planen tager højde for læreplanen for "SRP med tilknyttede faglige forløb" og indarbejder bl.a. videnskabsteori og videnskabsteoretiske forløb. Denne plan er fortsat under udvikling. Intentionerne fremgår dog her.

Planen for det faglige samspil i relatiom til SRP beskrives i en særlig studieplan i Lectio: "SRP-stien på Randers Statsskole". 

Se SRP-stien progressionsplan 17-20 her.

Se SRP-stien progressionsplan 18-21 her.

Du kan læse Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v. her.

 


 

Højt til loftet