Studieplaner

 

Studieplaner 

 Målene for og indholdet af undervisningen fremgår af de respektive læreplaner, som Undervisningsministeriet har udarbejdet for hvert enkelt fag i gymnasiet. Der er links til disse læreplaner under menupunktet ”Fagene”. Undervisningen på Randers Statsskole planlægges og gennemføres, så målene for de enkelte fag og for uddannelsen som helhed opfyldes.

For hver klasse fastlægges desuden en overordnet plan for undervisningen - den såkaldte studieplan. Studieplanen skal sikre sammenhæng og kontinuitet i uddannelsen og omfatter sammenlagt alle klassens fag og deres samspil.

Planlægning

Forud for skolestarten udarbejder klassens lærerteam i fællesskab den overordnede studieplan ud fra et på forhånd fastlagt skema: her

Studieplaner i Lectio

Randers Statsskole benytter sig af Lectio til visning af studieplaner. Hver enkelt klasses intenderede og senere specifikke studieplan fremgår heraf, hvor den er offentlig tilgængelig, når man først vælger den enkelte klasse og herefter ’studieplan’:

Hvad fagenes samspil angår, forholder studieplanerne sig bl.a. til skolens AT-plan for det 3-årige forløb med delmål og slutmål, som kan ses her, samt til progressionsplanen for det skriftlige arbejde - her:

Højt til loftet