Studieplaner

 

Studieplaner 

Målene for og indholdet af undervisningen fremgår af de respektive læreplaner, som Undervisningsministeriet har udarbejdet for hvert enkelt fag i gymnasiet. Der er links til disse læreplaner under menupunktet ”Fagene”. Undervisningen på Randers Statsskole planlægges og gennemføres, så målene for de enkelte fag og for uddannelsen som helhed opfyldes.

For hver klasse fastlægges desuden en overordnet plan for undervisningen - den såkaldte studieplan. Studieplanen skal sikre sammenhæng og kontinuitet i uddannelsen og omfatter sammenlagt alle klassens fag og deres samspil.

Planlægning

Forud for skolestarten udarbejder klassens lærerteam i fællesskab den overordnede studieplan ud fra et på forhånd fastlagt skema: her

Studieplaner i Lectio

Randers Statsskole benytter sig af Lectio til visning af studieplaner. Hver enkelt klasses intenderede og senere specifikke studieplan fremgår heraf under ’studieplan’.

Fagligt samspil, almen studieforberdelse (indtil juni 2019)

Hvad fagenes samspil angår, forholder studieplanerne sig bl.a. til skolens AT-plan for det 3-årige forløb med delmål og slutmål, som kan ses her.

Fagligt samspil, SRP (fra august 2017)

Med gymnasiereformen 2017 stilles nye (andre) krav til det faglige samspil. På Randers Statsskole har vi udarbejdet en plan for det faglige samspil frem mod SRP i 3.g. Planen tager højde for læreplanen for "SRP med tilknyttede faglige forløb" og indarbejder bl.a. videnskabsteori og videnskabsteoretiske forløb. Planen udvikles løbende. 

Planen for det faglige samspil i relatiom til SRP beskrives i en særlig studieplan i Lectio: "SRP-stien på Randers Statsskole".

Se SRP-stierne 17-20 samt 18-21 her.

 

Du kan læse Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v. her. 

Højt til loftet