Sociale klausuler

 

I henhold til Lov om aktiv socialpolitik og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Bekendtgørelse nr. 1274 af 4. december 2006) er skolen opmærksom på, at 3.5% af årsværkene skal udgøres af ansatte på særlige vilkår. Skolen er derfor løbende i kontakt med Jobcenteret.

Vi prioriterer særligt at fastholde og støtte egne, allerede ansatte medarbejdere, der af en given grund ikke længere kan bestride en stilling på almindelige vilkår.

Skolen tilstræber ligeledes at efterleve målsætningen om at anvende sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud og eventuelle kontraktindgåelser. Du kan se lovbekendtgørelsen her.

Højt til loftet