persondataforordning

Databeskyttelse på Randers Statsskole

På Randers Statsskole registrerer og behandler vi personoplysninger af forskellig art. Det kan være i forbindelse med elevers optagelse på gymnasiet, ved ansættelse af medarbejdere og i mange andre sammenhænge, hvor vi udfører en sagsbehandling. Vi sørger for at sikre, at behandlingen overholder persondataforordningen, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 med anvendelse fra den 25. maj 2018 samt den til enhver tid gældende danske persondatalovgivning. 

Dataansvarlig på Randers Statsskole

Rektor Lone Andersen

Mail: la@rs-gym.dk Tlf.: 8641 0844

Rådmands Boulevard 20, 8900 Randers C

CVR. NR. 29548269

 

Databeskyttelsesrådgiver på Randers Statsskole

Christian Robenhagen Ravnshøj, DPO

Mail: dpo@sg.dk Tlf.: 2273 2280

Tilde Holst Aaen, DPO-suppleant

Mail: ta@rs-gym.dk Tlf.: 8641 0844

 

 

Siden er under opdatering...

Højt til loftet