Læsevejledning 

Læsevejledning og IT-rygsæk

Skolens læsevejledere hjælper de elever, der har problemer med læsning og /eller skrivning. I begyndelsen af 1.g bliver alle elever screenet for eventuelle læsevanskeligheder. Læsevejlederne kan herefter teste for f.eks. ordblindhed og give vejledning og støtteundervisning. Hvis elever har særlige behov, kan læsevejlederne søge om ekstra støttetimer, dispensation til eksamen og særlige hjælpemidler, f.eks. IT-rygsæk til ordblinde - se mere her.

CD-ord

Skolen har i øvrigt licens til CD-ord. CD-ord er læse- og skriveprogrammer, der er udviklet til ordblinde og læse- og skrivesvage elever, og læsevejlederne kan hjælpe eleverne til at bruge CD-ord strategisk for at kompensere for disse vanskeligheder. Programmerne kan dog benyttes af alle skolens elever i det daglige og kan være en god hjælp - også i forbindelse med fremmedsprogsundervisningen. 

Skolens læsevejledere er Susanne Maj Egholm Pedersen og Tine Koldsø.  Begge læsevejledere har kontor i Vejledningshuset i parken. Ønsker du en tid i læsevejledningen, skal du kontakte læsevejlederne ved at skrive til den ansvarlige for din klasse.

 
 
Højt til loftet