Særlige indsatsområder

Strategiplan 2020

I skoleåret 2014-15 iværksatte skolen et nyt strategiarbejde. Formålet med skolens strategiproces 2020 er dels at sikre, at en fortsat og frugtbar kvalitetsudvikling finder sted i relation til Undervisningsministeriets kvalitetsmål og skolens mission, vision og værdigrundlag, dels at sikre, at denne udvikling har retning og mål.

Strategiplanen 2020 og tilhørende indsatsområder er naturligvis udtryk for en række valg og prioriteringer. Det grundlæggende er, at der er tale om en medarbejderinddragende proces, og at valg og prioriteringer derfor udspringer af lærernes og det administrative personales ønsker. I efteråret 2014 blev der nedsat en ’strategigruppe’ med lærerrepræsentanter, repræsentanter for det administrative personale og ledelsesrepræsentanter.

Omdrejningspunktet for processen har været et to-dages-arbejdsseminar for skolens ansatte i april 2015, tilrettelagt af strategigruppen. Arbejdet centrerede sig her om tre overordnede og meget brede indsatsområder: evalueringskultur, gymnasielærerrollen, trivsel. I forlængelse af dette arbejde og i forlængelse af strategigruppens videre arbejde med at systematisere idéer, forslag og ønsker, overdrages et kommissorium i efteråret 2015 til tre arbejdsudvalg. Disse udvalg udarbejder konkrete handleplaner, inden for de rammer, som er udstukket. Fra skoleåret 2016-17 iværksættes  tiltagene.

Planen understøtter og systematiserer tiltag, der allerede enten er i gang eller skal udvikles på ny. Den vidner derfor først og fremmest om, hvad der optager Randers Statsskole nu og i de kommende år.

Processen ser i skematisk form sådan ud:

Uge 37-43

Høringsfase for strategiplan i (PR, bestyrelse og MIO)

Elevråd, PR, bestyrelse, MIO, strategigruppe

Uge 45

Strategiplan 2020 med tilhørende kommissorium godkendes, og 3 arbejdsudvalg nedsættes

Lærere, Tap-personale,

strategigruppe/ledelse,  elever

Uge 47-9 2015/16

Udvalgene udarbejder handleplaner, der kan opfylde strategiplanen

Lærere, Tap-personale, strategigruppe/ledelse, elever

Uge 10-12

2016

Opsamling på og fremlæggelse af arbejdsudvalgenes planer

Strategigruppe, lærere, Tap-personale, elever

Uge 9-20

2016

Handleplanerne indarbejdes i planlægningen af skoleåret 2016/2017

Lærere, Tap-personale, TR

Uge 33

2016 ff

Handleplanerne ’rulles ud’ og integreres i skolehverdagen

Hele skolen

Strategiplanen i sin helhed kan hentes her. 


Vi henviser til Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v. § 2, stk. 1, nr. 2. 

 

Du kan læse Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v. i dette link. 

 

 

 

 

 

Højt til loftet