ELEVRÅDET PÅ RS

Fremme af skole og skolemiljø for alle på Randers Statsskole.

Randers Statsskolens elevråd skriver:

Elevrådet på Randers Statsskole er for elever, der ønsker at gøre skole og skolemiljø bedre for både elever og ansatte. Vi arbejder hele tiden med relevante emner og diskussioner for at føre vores ideer ud i livet.

Visionen er at være elevernes talerør til skolens bestyrelse og ledelse og at være et af skolens mange ansigter udadtil.  Elevrådet har - fordi det har repræsentanter i mange af skolens forskellige udvalg - et tæt samarbejde med rektor Lone Andersen, den øvrige ledelse og lærerne.

Elevrådsbestyrelsen

Hvert nyt skoleår vælger elevrådet en elevrådsformand, næstformand, kasserer, referent og menig, der tilsammen udgør elevrådsbestyrelsen. I hver klasse vælges en repræsentant og en suppleant til elevrådet.

Elevrådets bestyrelse for skoleåret 2020/2021:

Formand: Teresa Dohn Jensen, 3d

Næstformand: Sofie Fibiger-Henriksen Lerhøy, 3c

Menig: Thit Norborg Christensen, 3c

Kasserer: Dagmar Kiel Kjeldsen, 3f

Sekretær: Mikael Kristensen, 2d

Vi henviser til Bekendtgørelse om elevråd ved institutioner for almengymnasial uddannelse, almen voksenuddannelse eller erhvervsrettet uddannelse samt private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen § 16

Du kan se bekendtgørelsen om elevråd her.

 

 

 

 

Højt til loftet