ELEVRÅDET PÅ RS

Fremme af skole og skolemiljø for alle på Randers Statsskole.

Randers Statsskolens elevråd skriver:

Elevrådet på Randers Statsskole er for elever, der ønsker at gøre skole og skolemiljø bedre for både elever og ansatte. Vi arbejder hele tiden med relevante emner og diskussioner for at føre vores ideer ud i livet.

Visionen er at være elevernes talerør til skolens bestyrelse og ledelse og at være et af skolens mange ansigter udadtil.  Elevrådet har - fordi det har repræsentanter i mange af skolens forskellige udvalg - et tæt samarbejde med rektor Lone Andersen, den øvrige ledelse og lærerne.

Elevrådsbestyrelsen

Hvert nyt skoleår vælger elevrådet en elevrådsformand, næstformand, kasserer, referent og menig, der tilsammen udgør elevrådsbestyrelsen. I hver klasse vælges en repræsentant og en suppleant til elevrådet. Formand i 2016/2017 er Rasmus Bjørn Olsen, 3.y.

Du kan se bekendtgørelsen om elevråd her.

DGS på RS

DGS (Danske Gymnasieelevers Sammenslutning) sørger for, at gymnasieelevernes stemme bliver hørt på nationalt plan. Gennem DGS tager vi del i nationale debatter på gymnasieområdet - bl.a. om brugerbetaling på gymnasiet og karakterkrav.

Randers Statsskole har opretholdt tidligere års store indflydelse på DGS-politik og er stærkt repræsenteret i både den regionale og nationale bestyrelse.

Et af DGS’ store arrangementer, den årlige Aktivitets-Konference, blev i dette skoleår afholdt på vores egen skole. STX, HF og endda IB-elever fra hele riget flokkedes til vores prægtige skole. Det var en weekend fyldt med debat, beslutninger og venskab. Men dog var folk mest betaget af skolen og dens pragtfulde arkitektur. Der var også stor begejstring over lokationen, Randers, byen over alle byer.

DGS’ daværende formand, Mathilde “Dangerous” Winter ved talerstolen i pige-gymnastiksalen.


Højt til loftet