Bestyrelsen

Bestyrelsen, Randers Statsskole
(Konstitueret maj 2018)

Bestyrelsesformand:

 • Søren Keiding, Aarhus Universitet, udpeget af Rektorkollegiet

Næstformand:

 • Søren Høirup, forretningschef - udpeget af Erhverv Randers.

Menige medlemmer:

 • Jonas Dahl, hospitalsdirektør Regionshospitalet Randers, udpeget af Region Midt.
 • Elsebeth Andersen, skoleleder Østervangsskolen, udpeget ved selvsupplering fra grundskolen.
 • Jan Skougaard, sekretariatschef Viborg Kommune, udpeget af Randers kommune.
 • Anne-Mette Høtbjerg Bindesbøl, lærerrepræsentant, Randers Statsskole.
 • Helle Bertelsen, lærerrepræsentant, Randers Statsskole.
 • Anne Moldt, elevrepræsentant, Randers Statsskole.
 • Mads Rasmussen, elevrepræsentant, Randers Statsskole.

Herudover deltager:

 • Rektor Lone Andersen, uden stemmeret
 • Vicerektor Mogens Pold (som referent), uden stemmeret
Læs om den lovmæssige baggrund for bestyrelsens arbejde her.

 

Højt til loftet