Bestyrelsen

Bestyrelsen, Randers Statsskole
(Konstitueret maj 2018 - tidl. rektor Lone Andersen udtrådt nov. 2021)

Bestyrelsesformand:

  • Søren Keiding, Aarhus Universitet, udpeget af Aarhus Universitet

Næstformand:

  • Søren Høirup, forretningschef, udpeget af Erhverv Randers

Menige medlemmer:

  • Jonas Dahl, hospitalsdirektør, Regionshospitalet Randers, udpeget af bestyrelsen som repræsentant med særlig tilknytning til skolen
  • Anne Mellemkjær Rasmussen, viceskoleleder, Forberedelsesskolen, udpeget af bestyrelsen som repræsentant for grundskolen
  • Jan Skougaard, sekretariatschef, Viborg Kommune, udpeget af Randers Kommune
  • Anne-Mette Høtbjerg Bindesbøl, lærerrepræsentant, Randers Statsskole.
  • Helle Bertelsen, lærerrepræsentant, Randers Statsskole (uden stemmeret)
  • Victor Kvist Loft Pedersen , elevrepræsentant, Randers Statsskole (med stemmeret)
  • Matilda Schmitt, elevrepræsentant, Randers Statsskole (uden stemmeret)

Herudover deltager:

  • Konst. rektor Mogens Pold (som referent, uden stemmeret)
Læs om den lovmæssige baggrund for bestyrelsens arbejde her.

Vi henviser til bekendtgørelsen om standardvedtægter for institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse § 11, stk. 1.

Læs om den lovmæssige baggrund for offentligørelse af bestyrelsesreferater her.

 

Højt til loftet