arbejdsmiljø

Lovpligtig arbejdspladsvurdering

Randers Statsskole har Arbejdstilsynets grønne smiley.

APV 2018

Randers Statsskole har i foråret 2018 fået lavet en afdækning af skolens professionelle kapital. Afdækning af professionel kapital  udgør den psykiske del af den lovpligtige APV og erstatter en trivselsundersøgelse. Afdækningen er supppleret med en afdækning af det fysiske arbejdsmiljø.

På baggrund heraf har skolens arbejdsmiljøgruppe udarbejdet udkast til handleplaner for både det psykiske og fysiske arbejdsmiljø. Handleplan ses her.

D
er foretages ny arbejdspladsvurdering i år 2021. 


Du kan læse Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø her. 

Kilde: Arbejdstilsynet

Højt til loftet