elevtrivsel

 Lovpligtige elevtrivselsundersøgelser

Elevtrivsel 2020

Randers Statsskole har december 2020 gennemført den årlige, lovpligtige elevtrivselsundersøgelse med udgangspunkt i Børne- og Undervisningsministeriets spørgeramme. Undersøgelsen måler elevernes faglige og sociale trivsel inden for hovedområder som læringsmiljø, motivation, indsats, relationer, arbejdspres og mobning. Formålet er først og fremmest at afdække et eventuelt behov for særlige skoletiltag, der kan bidrage til øget trivsel.

Dataindsamling og –behandling er foretaget af Aspekt R & D Aps i perioden december og januar 2020/2021, og resultaterne på skoleniveau kan findes her.

Resultaterne af undersøgelsen indgår i skolens årlige kvalitetsrapport, og det er således skolens kvalitetsudvalg bestående af elever, lærere og ledelse, der i foråret 2021 påbegynder udarbejdelsen af handleplaner på baggrund af undersøgelsens resultater. Disse vil fremgå af skolens kvalitetsrapport 2021.

Elevtrivsel 2019

En sammenfatning af resultaterne af elevtrivselsmålingen 2019/2020 kan ses her

Den samlede elevtrivselsmåling med undervisingsmiljøvurdering for 2018/2019 kan ses her.

Du kan læse lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø her. 

 

 

Højt til loftet