APV og elevtrivsel

 

 

Randers Statsskole har fået Arbejdstilsynets grønne smiley.

Randers Statsskole har foretaget arbejdspladsvurdering, APV, og elevtrivselsundersøgelse, ETU, efteråret 2015. Der arbejdes i øjeblikket på at udarbejde handleplaner for begge områder i forbindelse med skolens visions- og strategiarbejde, Vision2020, hvori bla. resultaterne fra begge undersøgelser inddrages. Der er nedsat 3 arbejdsudvalg inden for "gymnasielærerrollen", "evalueringskultur" og "trivsel", og under disse udvalg øvrige underudvalg, der skal udarbejde konkrete tiltag på baggrund af handleplanerne. Udvalgene består af rektor, ledelse, lærere og teknisk-administrativt personale og elever. Resultaterne for hhv. APV og ETU 2015 og handleplaner med konkrete tiltag offentliggøres snarest her på siden.

På baggrund af den lovpligtige APV - arbejdspladsvurdering 2015 har arbejdsmiljøudvalget udarbejdet følgende handleplaner.

Handleplan APV-2015, ajourført medio september 2017

Elevtrivsel 

Der er udarbejdet elevtrivselsundersøgelse i november 2015. Handleplan for denne kan ses her.

Du kan læse lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø her. 

 

 

 

 

Højt til loftet