APV og elevtrivsel

 

 

Randers Statsskole har fået Arbejdstilsynets grønne smiley.

APV 2018

Randers Statsskole har i foråret 2018 fået lavet en afdækning af skolens professionelle kapital. Afdækning af professionel kapital  udgør den psykiske del af den lovpligtige APV og erstatter en trivselsundersøgelse. Afdækningen er supppleret med en afdækning af det fysiske arbejdsmiljø.

På baggrund heraf har skolens arbejdsmiljøgruppe udarbejdet udkast til handleplaner for både det psykiske og fysiske arbejdsmiljø. Handleplan ses her. 

Elevtrivsel 

Dataindsamling og –behandling er foretaget af Aspekt R & D Aps i perioden november og december 2018. Spørgerammen svarer til ministeriets spørgeramme til elevtrivselsmålinger udvidet med spørgsmål vedr. fysisk og æstetisk undervisningsmiljø.

Processen med undervisningsmiljøvurderingen fortsætter frem til foråret 2019, hvor endelige handleplaner vil være beskrevet. Undervejs i processen involveres elevråd, kvalitetsudvalg og MIO (inkl. arbejdsmiljøgruppen).  


 

 

Du kan læse lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø her. 

 

 

 

 

 

Højt til loftet