private jubilarfester

Særlige arrangementer uden for Randers Statsskole

I forbindelse med translokation og dimission er der ofte arrangeret private sammenkomster for jubilarer. Skolen henviser gerne til disse arrangementer via et eksternt link. Er du fest-koordinator, kan du sende en mail til ll@rs-gym.dk 

Mailen skal indeholde et link til fx en facebookside eller en hjemmeside. Alternativt kan du sende dine kontaktoplysninger til skolen, som vi så med din tilladelse vil offentliggøre på denne side, så dine gamle klassekammerater kan finde dig/jer.

NB! Grupper, som samles via facebook eller andet, skal tilmelde sig direkte til Randers Statsskole for deltagelse i translokationen på skolen.

Kontaktpersoner

25 års jubilæum - 3a

Christina Silva Christensen. Mail: christina.silva@a3.se

Dorthe Fruergaard Haska. Mail: dorthe.haskaj@live.com

40 års jubilæum - 3b

Lisa-Ann Sørensen. Tlf. 22375551. Mail: ls@tweetybird.dk

 

40 års jubilæum - 3z

Peter Harbo. Tlf. 2542 9987. Mail: peter@famharbo.dk samt Facebook: https://www.facebook.com/groups/278086909412433/?ref=bookmarks

40 års jubilæum - 3v

Lone Decker. Tlf. 28920062. Mail: deckand@gmail.com  samt Facebook: https://www.facebook.com/groups/2230059777256469/  

40 års jubilæum - 3y

Karen Fisker Nielsen. fisker.nielsen@gmail.com

50 års jubilæum - 3mz

Jørgen Kjær, Elgårdsvej 11, 8370 Hadsten. Tlf. 30243177. Mail: jk@motorploven.dk 

Jens Brandt Sørensen. Tlf. 29856370.

50 års jubilæum - 3mfv

Poul Smedegaard Andersen. Tlf. 26114717

50 års jubilæum - 3. real

Stinne (Ann-Kerstin) Eriksen. Tlf. 26837468. Mail: stinneeriksen@gmail.com

50 års jubilæum - 3sc

Henrik Grandjean-Thomsen. Mail: hgt.gtaviation@gmail.com

 

 

 

 

 

 
Højt til loftet