private jubilarfester

Særlige arrangementer uden for Randers Statsskole

I forbindelse med translokation og dimission er der ofte arrangeret private sammenkomster for jubilarer. Skolen henviser gerne til disse arrangementer via et eksternt link. Er du fest-koordinator, kan du sende en mail til LL@RS-GYM.DK. Mailen skal indeholde et link til fx en facebookside eller en hjemmeside. Alternativt kan du sende dine kontaktoplysninger til skolen, som vi så vil offentliggøre på denne side, så dine gamle klassekammerater kan finde dig/jer.

NB! Grupper, som samles via facebook eller andet, skal tilmelde sig direkte til Randers Statsskole for deltagelse i translokationen på skolen.

Jubilararrangementer 2017

40-års jubilarer, 3c - årgang 1977. Kontaktperson er Eva Lauridsen, tlf. 6126 7317 eller mail 3c40aar@gmail.com

50 års jubilar, 3mfy - årgang 1967. Kontaktperson er Tove Jensen, mail tove.peter@mail.tele.dk 

 

 

Højt til loftet