pædagogisk eftermiddag

- sidste i rækken i tilknytning til projektet Relationskompetence Og Klasserumsledelse

Tirsdag den 16. august 2016 samledes lærerne ved Randers Statsskole til pædagogisk eftermiddag ved Lea Lund, adjunkt ved Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier (CuDim) AU. Dagens emne var centreret omkring det læringspotentiale, der ligger i lærernes arbejde med egen tavs viden, dvs. synliggørelsen af egne erfaringer samt holdninger til god undervisning. Lea Lund tog afsæt i sin forskning i lærerens klasserumserfaringer, herunder egne empiriske eksempler, og illustrerede hvordan læreren kan udvikle sit blik på egen praksis. Det gav grundlag for gode diskussioner blandt skolens lærere omkring, hvad der kendetegner den gode undervisning og den gode lærer, og hvordan vi i den sammenhæng kan drage nytte af stærke læringsfællesskaber, b.la. baseret på videndeling og en mere systematisk refleksion over undervisningen og de erfaringer, man har fået. Lærerne fik derved mulighed for at udveksle erfaringer fra undervisningen på tværs af alder, køn og fag. 
Eftermiddagen var desuden den sidste i en række af fire pædagogiske eftermiddage, der knytter sig til projektet Relationskompetence og klasserumsledelse, som Randers Statsskole har været involveret i siden august 2014. Formålet med projektet er at udvikle nye pædagogiske redskaber, bl.a. inden for klasseledelse og relationskompetence, hvilket giver lærerne bedre muligheder for at motivere og fastholde eleverne. Dagens fokus omkring den gode undervisning og synliggørelsen af egen tavs viden skal derfor også ses i lyset heraf.  

 

Atriumgården lagde rum til mange refleksioner. På billedet ses fra venstre lærer Lone Nørdam Jespersen, Carsten Bang Albretsen, Rita Houmann Jensen, Erik Christophersen og Lene Prip-Sørensen. 

 

Højt til loftet