gør skolebibliotekaren synlig

Indlæg på Gymnasieskolen.dk

Min skoles bibliotekar er kommet med et forslag om en mere aktiv brug af hendes kompetencer, og jeg har allerede med stor succes afprøvet en ny brug af bibliotekaren i mine klasser, når eleverne skal skrive eller arbejde med større opgaver. Bibliotekarens forslag gik i store træk ud på, at lærere skulle bestille besøg af bibliotekaren i deres klasser i forbindelse med opgaveskrivning således, at eleverne var motiverede for vejledning i informationssøgning.

Rita Houmann, lektor

Læs mere på gymnasieskolen.dk her

 

Højt til loftet