Velkommen til Randers Statsskole

En moderne skole med en lang historie 

Højt til loftet i mere end én forstand

Randers Statsskole er ét af landets ældste gymnasier med en lang række traditioner. I den store bygning fra 1926 gemmer sig en moderne skole fyldt med dejlige elever. I parken ligger skolens idræts- og skolehal, indviet i foråret 2013, med fitnesscenter og klatrevæg og udstyr til koncerter og musicals. Idrætslivet fylder nemlig meget på Randers Statsskole - ikke mindst nu, hvor skolen er blevet Team Danmark Uddannelsespartner og har særlige studieretninger med mulighed for morgentræning.

Randers Statsskole eller ’Staten’ er et stort gymnasium med omkring 900 elever og 100 ansatte. Her kan du tage en almen studentereksamen (stx), som giver dig adgang til alle videregående uddannelser. Det er en skole med højt til loftet - ikke kun hvad bygningen angår. Vi er en rummelig skole, der er opmærksom på jeres forskellige forudsætninger og livssituation og viser omsorg for hver enkelt. Her vil du møde forståelsen, traditionerne, fornyelsen, fordybelsen og fællesskabet.

Karaktérfri 1.g-klasser

I gymnasiet starter du med et fælles grundforløb. Her gør vi særligt meget ud af at introducere dig til gymnasiet, skolen, fagene, kammeraterne og studieretningsvalget. Vi har indført karaktérfri 1.g-klasser. Det betyder, at du i 1.g ikke får karakterer, hverken for den daglige, mundtlige indsats eller for skriftlige afleveringsopgaver. Det giver den nødvendige ro til at lære gymnasiet og undervisningsformen at kende - og fjerner det præstationspres, som ikke er givtigt for læringsprocessen. I stedet har vi fokus på andre slags evalueringsformer og jeres særlige udviklingspotentiale.

Flexuger, fællessamlinger og rejser - og det nødvendige forhold til andre

I udvalgte uger i løbet af skoleåret afløses det almindelige skema af flex-perioder. Det betyder, at skemaet er sat ud af kraft til fordel for andre aktiviteter. .I løbet af skoleåret er der også en række fællestimer, som giver undervisningen et løft sammen med en række fællessamlinger i hallen, hvor eleverne har stor indflydelse på dagsordenen. Det er alt sammen - sammen med den daglige undervisning og mødet med andre - med til at styrke den almendannelse, som er så vigtig i stx. I det almene gymnasium bestræber vi os på at give livet perspektiv og uddanne dig til den demokratiske medborger, som du kun kan være i forhold til andre.

Skolefællesskab, sciencetalenter og musicalstjerner

På Randers Statsskole har du mange muligheder for at indgå i fællesskaber uden for den almindelige undervisning. Mødet på tværs af klasser, årgange, aldersgrupper og arbejdsopgaver er en forudsætning for den skolekultur, vi tilstræber. Skolen har et stort kor og forskellige orkestre. Du kan deltage i sportsturneringer, blive musicalstjerne, arrangere fester og være med til at modtage nye elever. Du kan komme på skolens sciencetalenthold og få udfordringer og oplevelser ud over det sædvanlige. Du kan også præge skolen gennem elevrådsarbejde. Ligeværdighed og rummelighed er centrale begreber i skolens hverdag.

 

 

Højt til loftet