Optagelsesprøve

Revurdering af uddannelsesparathed 

 

''Siden er under opdatering''

Om optagelsesprøve og vejledende samtale (2021) 

Hvis du ikke har retskrav på optagelse, fordi du af den ene eller den anden årsag ikke opfylder betingelserne herfor, har du mulighed for at aflægge en optagelsesprøve og deltage i en vejledningssamtale på skolen. Vi vil sørge for at indkalde dig til én af prøverne. 

Hvornår: 

Undervisningsministeriet har fastlagt fire datoer for optagelsesprøver: 

28. april kl. 10-13: 1. optagelsesprøve 

Denne prøve er for elever, hvor det allerede nu kan afgøres, at adgangskravene ikke er opfyldt. Der kan fx være tale om ansøgere fra prøvefrie 9. klasser, eller ansøgere, der ikke har fulgt 2. fremmedsprogsundervisningen. 

18. juni kl. 10-13: 2. optagelsesprøve 

28. juni kl. 10-13: 3. optagelsesprøve 

3. august (tidspunkt følger): 4. optagelsesprøve

Når vi kender resultatet af din optagelsesprøve, indkaldes du til en vejledende samtale med rektor. 

Hvor: 

Prøven finder sted på det gymnasium, du har anført som 1. prioritet. 

Hvor mange: 

Du skal til optagelsesprøve i fire fag: dansk, engelsk, matematik og fysik/kemi, og prøven er udformet, så den svarer til 9. klasses niveau. 

Hvordan: 

Der er tale om en skriftlig prøve, som undervisningsministeriet udarbejder, så den er ens for alle elever over hele landet. 

Særligt for optagelsesprøven 2021:

Grundet Covid 19-situationen udgår delprøven i fysik/kemi, mens delprøverne i fagene dansk, matematik og engelsk fatholdes. Prøven forkortes dermed fra fire til tre timer.

Prøven bedømmes af to censorer, som undervisningsministeriet udpeger. Du får ikke en karakter for prøven, men et antal points, der svarer til enten ”bestået” eller ”ikke-bestået”. 

På baggrund af optagelsesprøve og vejledningssamtale vurderer skolen, hvorvidt du kan optages på Randers Statsskole. Det er altid en forudsætning, at du har opnået det fornødne antal point i prøven. 

Hvis du skal til optagelsesprøve, modtager du et brev i e-boks fra skolen med yderligere information, bl.a. om hjælpemidler, men du er i øvrigt altid velkommen til at kontakte skolen. 

Højt til loftet