Optagelsesprøve

Revurdering af uddannelsesparathed 

Optagelsesprøve og samtale

Hvis du ikke har retskrav på optagelse, fordi du af den ene eller den anden årsag ikke opfylder betingelserne herfor, har du mulighed for at aflægge en optagelsesprøve og deltage i en vejledningssamtale på skolen.

Hvornår:

Den første optagelsesprøve finder sted den 12. juni 2020 kl. 10-14. For elever, der først senere har brug for en optagelsesprøve, eller skal til sygeoptagelsesprøve, finder der en ny prøve sted i august måned.

Vejledningssamtalen finder sted, når skolen kender resultatet af optagelsesprøven. Du taler her med en repræsentant fra skolens ledelse.

Hvor:

Prøven finder normalt sted på det gymnasium, du har anført som 1. prioritet.

Hvor mange:

Du skal til optagelsesprøve i fire fag: dansk, engelsk, matematik og fysik/kemi, og prøven er udformet, så den svarer til 9. klasses niveau.

Hvordan:

Der er tale om en skriftlig prøve, som undervisningsministeriet udarbejder, så den er ens for alle elever over hele landet. Prøven varer i alt fire timer.

Prøven bedømmes af to censorer, som undervisningsministeriet udpeger. Du får ikke en karakter for prøven, men enten ”bestået” eller ”ikke-bestået”.

På baggrund af optagelsesprøve og vejledningssamtale vurderer skolen, hvorvidt du kan optages på Randers Statsskole.

Når tidspunktet for optagelsesprøven nærmer sig, inviterer vi elever, der skal til prøve, til et formøde, hvor vi bl.a. fortæller om prøvens form og om hjælpemidler.

Højt til loftet