optagelse på gymnasiet

Studieforberedende og almendannende ungdomsuddannelse

 

*Opdateres december 2020*

Elev på Randers Statsskole 2020 - vigtige datoer

Ansøgningsfrist

Du skal senest 1. marts søge om optagelse på optagelse.dk

Optagelseskrav

I forbindelse med gymnasiereformen 2017 har ministeriet samtidig indført nye adgangskrav. Grundlæggende gælder:

For at have retskrav på optagelse til den almene studentereksamen, stx på Randers Statsskole skal du:

  • ansøge senest 1. marts (på optagelse.dk)
  • være vurderet uddannelsesparat - herunder have mindst 5,0 i gennemsnit af alle afsluttende standpunktskarakterer
  • have modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog i 5.- 9. klasse
  • have aflagt folkeskolens obligatoriske prøver efter 9. klasse i henhold til folkeskolelovens regler
  • have bestået folkeskolens afgangseksamen
  • have bekræftet det faglige niveau (5,0) fra uddannelsesparathedsvurderingen ved de lovbundne prøver fra folkeskolens afgangseksamen

Hvis du i forbindelse med prøverne ikke bekræfter det faglige niveau fra uddannelsesparathedsvurderingen, har du dog krav på optagelse:

  • hvis dit karaktergennemsnit fra de lovbundne prøver er på mindst 3,0
  • hvis du har mindst 2,0 men under 3,0 og gennemfører en vejledningssamtale med rektor

Yderligere krav ved optagelse efter 10. klasse

Hvis du ansøger, mens du går i 10. klasse og dermed ønsker optagelse i direkte forlængelse af 10. klasse, skal du desuden:

  • have modtaget undervisning i 10. klasse i dansk, engelsk og matematik og aflagt enten 9.- eller 10.- klasseprøver i disse fag

For yderligere information og detaljer henviser vi til undervisningsministeriets vejledninger om ansøgning og optagelse.


Højt til loftet