optagelse på gymnasiet

Studieforberedende og almendannende ungdomsuddannelse

Elev på Randers Statsskole 2019

Ny gymnasiereform

Den 3. juni 2016 indgik forligspartierne en aftale om en ny gymnasiereform. Det betyder, at der sker en række indholdsmæssige ændringer i gymnasieforløbet fra skoleåret 2017.

Men det er vigtigt at understrege, at der ikke er tale om helt grundlæggende ændringer. Stx er fortsat en tre-årig studieforberedende og almendannende ungdomsuddannelse. Som elev har du fortsat både sprogfag, naturvidenskabelige- og samfundsvidenskabelige fag, kunstneriske fag og idræt, fordi det fortsat er ambitionen, at den brede fagrække og fagenes indhold skal give dig et solidt grundlag for at forholde dig kritisk og konstruktivt til den verden, der omgiver dig - og til din egen plads i den, og fordi stx skal give dig de bedste forudsætninger for at studere på en videregående uddannelse efter gymnasiet.

Derimod er der bl.a. sket ændringer i studieretningernes antal og sammensætning. Og i modsætning til tidligere skal man ikke længere vælge studieretning allerede før man begynder i gymnasiet. 

På længere sigt sker der også ændringer, hvad angår adgangskrav. Disse - herunder særlige krav til karaktergennemsnit - træder først i kraft fra 2019. 

Optagelse

Hvis du går i 9. eller 10. klasse og er erklæret uddannelsesparat, søger du om optagelse på www.optagelse.dk senest den 1. marts. Her skal du udfylde en uddannelsesplan, som samtidig fungerer som ansøgning.

På optagelse.dk (under: ”Søg ungdomsuddannelse”) findes en vejledning, der forklarer, hvordan skemaet skal udfyldes, hvis du eller dine forældre er i tvivl.

Når du søger ind på en gymnasial ungdomsuddannelse, skal du angive tre uddannelsesønsker i alt. I praksis betyder det, at du skal ønske yderligere to skoler udover Randers Statsskole. Du kan nemlig ikke være sikker på at blive optaget på din første prioritet.

Valg ved optagelse

Når du søger optagelse på stx skal du i uddannelsesplanen angive to valg:

  • Valg af obligatorisk kunstnerisk fag. Du kan vælge mellem musik, drama, billedkunst og mediefag.
  • Valg af 2. fremmedsprog. Du kan vælge mellem tysk, fransk eller spansk.

Spørgsmål

Du og dine forældre er også meget velkomne til at kontakte skolens kontor eller studievejledningen, hvis I er i tvivl om, hvordan I ansøger, eller har spørgsmål vedr. valg af uddannelse. Vi håber også, at I vil besøge os til åbent hus onsdag den 16. januar 2019.

Du kan se de vigtigste datoer for optagelse på Randers Statsskole 2019:

16. januar 2019 kl. 19.30:

Åbent hus og orienteringsmøde på Randers Statsskole for dig og dine forældre. 

2. februar 2019 kl.12.00 - 14.00:

Åbent hus og orienteringsmøde - mindre arrangement primært for efterskoleelever, der kan være forhindret den 16/1.

   
1. marts 2019

Dine forældre underskriver og sender den udfyldte uddannelsesplan (ansøgning). 

Skemaet opdateres løbende  

Regler:

Du har umiddelbart ret til at blive optaget på et gymnasium (dog ikke nødvendigvis 1. prioritet), hvis du er erklæret uddannelsesparat, hvis du har afsluttet 9. klasses afgangsprøve, og hvis du har modtaget prøveforberedende undervisning i tysk eller fransk fra 5. til 9. klasse.

Du kan læse hele bekendtgørelsen om optagelse på gymnasiet her 

 

Højt til loftet