Tysk

Undervisningen i faget tysk skal udvikle din evne til at kommunikere på tysk. Gennem arbejdet med tysksprogede tekster vil du opnå indsigt i litteratur, samfundsforhold og historie i de tysksprogede lande, så du bliver i stand til at se, hvad der kendetegner din egen kultur.

Centralt i faget står den praktiske kommunikation på tysk. På klassen øver vi mundtlig og skriftlig sprogfærdighed og forståelse af talt og skrevet tysk. Herved styrker du din beherskelse af sproget og din viden om det tyske sprogs opbygning.

Du kommer både til at læse nyere og ældre litterære tekster og arbejde med andet materiale om samfundsforhold, historie og kultur. Det kan f.eks. være film, artikler eller musik. På den måde uddyber du din forståelse for den tysksprogede kultur. Efterhånden vil du kunne kombinere din viden fra tyskfaget med dine erfaringer fra andre fag.

På Randers Statsskole kan du vælge tysk som fortsættersprog på A- eller B-niveau. Du kan også vælge tysk som studieretningsfag på A-niveau, og det giver dig flere muligheder i samarbejdet med andre fag.

På A-niveau fordeler undervisningen sig på alle tre gymnasieår. På B-niveau ligger undervisningen i de to første år.

 

Højt til loftet