Samfundsfag

I samfundsfag har du muligheden for at få en større forståelse for, hvordan samfundet fungerer både mht de sociale forhold, politik, økonomi og internationale sammenhænge.

I samfundsfag arbejder vi med mange forskellige temaer og spørgsmål. Det kunne være spørgsmål som: hvordan udvikler vi vores identitet og hvad påvirker identiteten? Hvorfor er der sociale forskelle med hensyn til hvor langt den enkelte når i uddannelsessystemet? Hvad styrer vælgernes og partiernes adfærd? Hvilken magt har medierne? Hvad skal der til for at vinde regeringsmagten? Hvorfor har vi en økonomisk krise og hvor slemt er det egentlig? Kan vi bevare vores velfærdstat i fremtiden? Hvorfor er USA så magtfuld internationalt? Hvilken rolle spiller Danmark i international sammenhæng? Hvorfor er danske soldater i krig i Afghanistan? Hvor stor en indflydelse har EU på det danske samfund?

Samfundsfag er et aktuelt fag, et undersøgende fag og et nysgerrigt fag. Du kommer i timerne til at arbejde med aktuelle nyheder og begivenheder, som vi anvender som eksempler på de teorier og den viden vi læser om i fagets grundbøger. Vi bruger derfor både lærebøger, avisartikler, TV-indslag, film og aktuelle undersøgelser og statistik. Vi arbejder også samfundsfagligt ved f.eks selv at lave undersøgelser, tage på ekskursioner og få besøg af politikere eller andre gæsteforelæsere.

Samfundsfag giver dig redskaber til at forstå, hvad der sker omkring dig i samfundet. Disse redskaber er blandt andet forskellige teorier og viden om politik, sociale forhold, økonomi og internationale sammenhænge. Du lærer også om fagets metoder, f.eks. hvordan statistik og modeller kan bruges til at give en større forståelse og overblik. Forløbene i undervisningen er bygget op om forskellige temaer, i nogle af disse temaer laver vi også projekter. Samfundsfag indgår også i tværfaglige forløb og i almen studieforberedelse.

Alle har samfundsfag i 1g på C-niveau. Her arbejder vi med udgangspunkt i danske forhold og du vil bl.a. lære noget om, hvordan unge danner deres identitet, levevilkår i Danmark, partierne og det politiske system, den danske velfærdstat og dansk økonomi.

Herudover kan faget vælges enten som valgfag eller som del af en studieretning på B- eller A-niveau. Her går vi mere i dybden med fagets teorier og metoder. På A-niveau arbejder vi også i højere grad med de internationale forhold. På A-niveau skal du desuden skrive forskellige slags opgaver og projekter.

Samfundsfag er noget for dig, hvis du gerne vil vide mere om det samfund du lever i, blive bedre til at forstå mediernes nyheder og hvis du vil blive bedre til at diskutere og tage stilling til samfundsmæssige problemstillinger.

 

Højt til loftet