Religion

Man kan ikke undgå dagligt at støde på religion og religiøse problemstillinger.

Flertallet af danskere har tilknytning til folkekirken, men det religiøse landskab præges i stigende grad også af andre religioner. Specielt islam markerer sig. Men også østlige religioner, som fx buddhismen med forestillingen om reinkarnation og fokus på meditation, vinder frem.

Religiøse problemstillinger, som har med både nationale og internationale forhold at gøre, er i stort omfang kommet i mediernes søgelys, f.eks. i form af heftige debatter om forholdet mellem politik og religion.

Det er karakteristisk for et land som Danmark, hvor vi har religionsfrihed, at synspunkterne brydes, og det er sådan at enhver, der fremsætter en påstand, der angår religion, må være forberedt på at blive konfronteret med kritik.

Faget religion i gymnasiet giver dig mulighed for at du kan forstå og forholde dig til nutidige religiøse problemstillinger, bl.a. ved at vi i undervisningen går direkte til de kilder, der er baggrunden for de diskussioner, der foregår.

Du vil først og fremmest komme til at beskæftige dig med verdensreligionerne. Kristendommen, som udgør en væsentlig del af den danske kulturbaggrund, er obligatorisk stof. Obligatorisk er også islam, der er den største minoritetsreligion i Danmark, og én af følgende religioner: jødedom, buddhisme, hinduisme.

Du vil her ud over komme til at læse endnu et emne. Det kan være yderligere en religion, som klassen og læreren aftaler at tage ind, eller det kan være et etisk eller religionsfilosofisk emne, f.eks. religionskritik. Andre emner kan komme på tale.

Vores udgangspunkt for at arbejde med faget religion i gymnasiet er videnskabeligt, hvilket vil sige, at der ikke er bestemte religiøse bindinger.

Du vil komme til at arbejde med at karakterisere, analysere og vurdere religiøse synspunkter og problemstillinger, og du vil både blive trænet i at lade religionernes egne forestillingsverdener komme til orde og i at spille ikke-religiøse, kritiske synsvinkler ud mod dem.

Vi arbejder primært med tekster.

Disse omfatter:

• Tekster fra religionernes oprindelse (f.eks. Koranen, Bibelen, Buddhas prædikener).

• Tekster fra den senere historiske udvikling (f.eks. tekster af Martin Luther).

• Tekster fra nutiden (f.eks. debat, interviews, ritualbeskrivelser, moderne tolkninger af ældre tekster)

Men vi inddrager også andet kildemateriale. Det kan være i form af film og billeder eller materiale indsamlet gennem ekskursioner og besøg på skolen.

Internettet med dets efterhånden enorme informationsmængder om religion skal indgå som kildemateriale.

Der er en ændring af fagets læreplan på vej, som går ud på at inddrage emner, som den enkelte studieretning lægger op til.

 

Højt til loftet