Psykologi

Psykologi er et fag, som giver en almen indsigt i og forståelse for, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig under givne omstændigheder. Psykologi er et valgfag, du kan tage på C- eller B-niveau. Det kan være et rent valgfag eller indgå i en studieretning.

Psykologi på C-niveau løber typisk over cirka 63 timer og 2 semestre i 2. eller 3.g. Psykologi på B-niveau løber typisk over cirka 166 timer og 4 semestre i 2. og 3. g.

Du skal primært beskæftige dig med det normaltfungerende menneske, dvs. den sunde psyke, og du skal arbejde med nyere psykologiske teorier og undersøgelser. På psykologi B-niveau er det imidlertid muligt at beskæftige sig med psykiske lidelser, hvis flertallet på det enkelte hold ønsker det. Her kan man også læse ældre, klassiske psykologiske teorier. Du skal desuden på begge niveauer kunne forholde dig kritisk til centrale psykologiske teorier og kunne udvælge og anvende psykologisk viden på konkrete problemstillinger. Du skal ligeledes kunne demonstrere kendskab til fagets forskningsmetoder og etiske problemstillinger i psykologisk forskning.

Uanset om du vælger psykologi på C- eller B-niveau, arbejder vi med fire hovedområder:

 • Socialpsykologi, som handler om, hvordan mennesker fungerer i grupper (f.eks. familien), om gruppepres, stereotyper, fordomme, kommunikation og kulturelle forskelle.
 • Udviklingspsykologi, som handler om menneskets udvikling gennem hele livet, betydningen af arv, miljø og kultur, omsorg/omsorgssvigt og familiens betydning for udvikling, herunder betydningen af sårbarhed contra modstandsdygtighed.
 • Kognition og læring, som handler om psykologiske, sociale og kulturelle forholds betydning for læring, intelligens, motivation og hukommelse samt tænkningens betydning for menneskets forståelse af omverdenen.
 • Personlighed og identitet, som handler om identitet og personlighed og individuelle forskelle i livsstil samt måde at håndtere livets udfordringer på, eksempelvis arbejde og stress.

På B-niveau går vi mere i dybden med hovedområderne, og der bliver mulighed for fordybelse i nye områder som f.eks. neuropsykologi, kulturpsykologi, sundhedspsykologi, idrætspsykologi, retspsykologi etc. Derfor vil man på C-niveau få et bredt kendskab til de nævnte stofområder og på B-niveau et indgående kendskab til dem. På B-niveau er der desuden en obligatorisk projektopgave, der oftest omhandler et feltarbejde. Det vil sige en undersøgelse, observation eller et eksperiment. Herudover er der krav om mere videnskabsteori og metode, fordi vi skal foretage psykologiske undersøgelser, f.eks. i form af spørgeskema, interview, observation eller små eksperimenter i forbindelse med feltarbejde(r). Her på skolen har vi eksempelvis et samarbejde med nogle af byens skoler og børnehaver, der kan være interessante i forhold til et feltarbejde inden for bl.a. emner som kognition, læring og intelligens.

Undervisningen er bygget op omkring temaer, og arbejdsformerne veksler mellem det lærerstyrende og det mere selvstændige arbejde. Udover teorigennemgang er der casearbejde, klassediskussioner samt diskussion af film og dokumentarudsendelser.

Eksempler på temaer og problemstillinger:

 • Ondskabens psykologi. Hvad er ondskab, og hvad får mennesker til at udføre grusomme handlinger?
 • Kærlighed og forelskelse. Hvad er kærlighed og forelskelse, og er vores kærlighedsliv resultatet af et frit valg eller bestemt af vores barndom, biologi eller af samfundet?
 • Hvad er selvfølelse og hvad er selvtillid? Og hvordan udvikles en sund selvfølelse?
 • Hvordan udvikler vi evnen til at have nære, tætte relationer til andre? Og hvordan udvikler vi os til psykisk adskilte og selvstændige individer?
 • Arbejdslivet i det senmoderne samfund. Hvad kendetegner arbejdslivet i det senmoderne samfund og hvad er forklaringerne på, at så mange oplever stress? Er det forhold ved den enkelte eller ved det konkrete arbejde og arbejdsmiljø. Og hvad er stress egentlig?
 • Hvordan fungerer hukommelsen? Kan vi stole på vores erindringer? Hvordan øger man chancen for at huske det, som man har lært?
 • Hvordan lærer vi? Også dyr kan indlære adfærd, er der særlige forhold, som kendetegner menneskers måde at lære på? Hvordan øger man sin evne til at lære og til at huske det lærte?
 • Hvad er sorg og hvad er krise? Hvorfor rammes nogle mennesker hårdere af de samme begivenheder end andre? Og læger tiden alle sår?
 • Psykologiske retninger og terapier. Hvilket menneskesyn har de forskellige psykologiske retninger? Hvordan betragter de f.eks. en lidelse som angst, og hvordan vil de behandle den?

Eksamen på B-niveau består i en mundtlig synopsiseksamen, hvor vi vælger imellem en 3-timers eller en 24-timers forberedelse.

Eksamen på C-niveau består i en mundtlig eksamen, hvor der enten er 24 eller 48 minutters forberedelsestid og ca. 20 minutters eksamination.

 

Højt til loftet