Oldtidskundskab

Faget oldtidskundskab (old) beskæftiger sig med den græsk-romerske antikke verden og dens kultur i bredeste forstand: historie og samfundsforhold, normer og værdier, litteratur, drama, religion, filosofi og kunst.

Kulturen i det antikke Grækenland er en af de søjler, der bærer vores moderne europæiske kultur (kristendommen er den anden). Mange af de tankegange og videnskaber, vi kender i dag, er opstået eller udformet af græske tænkere, ligesom de litterære genrer alle findes i den antikke litteratur. Den græske religion og kritikken af den, filosofien, var med til at præge udformningen af den tidlige kristendom og har også på den måde præget den europæiske kultur. Den romerske kultur var på mange områder stærkt afhængig af den græske, selv om både forfattere og filosoffer satte deres specifikke romerske præg på kulturarven.

Der læses tematisk i fem hovedområder, hvoraf mindst ét skal være litterært, mindst ét filosofisk og ét kunstnerisk. Materialet er primærtekster, dvs græske og romerske antikke tekster (i oversættelse), der suppleres med nyere tekster til perspektivering. Kunsthistorien kræver naturligvis, at der arbejdes med billedmateriale, og her er internettet og de elektroniske medier uundværlige hjælpemidler.

Teksterne analyseres både litterært og kildekritisk og kan betragtes dels som vidnesbyrd om den periode i historien og kulturen, de stammer fra, og dels som led i udviklingen af en bestemt sag (fx styreformer, forholdet mellem magt & ret, kærlighed, kønsroller, retorik).

Old er et et-årigt fag, som i de fleste studieretninger ligger i 2.g, hvor det skal samarbejde med religion. Faget kan gennem hele gymnasieforløbet indgå i flerfaglige forløb.

 

Højt til loftet