Nat.viden. grundforløb - NV

Naturvidenskabeligt grundforløb er en kort introduktion til de fire naturvidenskabelige fag: naturgeografi, fysik, kemi og biologi. Alle elever skal – uanset studieretning – have denne introduktion, som finder sted i de første 3 måneder i 1.g. 

I det naturvidenskabeligt grundforløb arbejdes der med udvalgte dele fra de fire fag, dog således at fagene spiller sammen om et eller flere emner. Disse emner kan variere fra år til år.

Rent konkret er der arbejdet med emner som klima, energi og vand – som alle er emner, der også indgår i de fire fags ”normale” undervisning. 

De fire fag deler undervisningstiden med hinanden. Forløbet er planlagt, således at selve undervisningen afsluttes inden efterårsferien, og en efterfølgende opgaveperiode afsluttes i starten af november. 

Undervisningen er en blanding af klasseundervisning, små opgaver og øvelser i grupper, feltundersøgelser og laboratoriearbejde. 

Ved forløbets afslutning i november skal der aflevere en mindre rapport (3-5 sider). Rapporten kan tage udgangspunkt i nogle af de praktiske undersøgelser eller laboratoriearbejde, du har arbejdet med under forløbet. Rapporten skal være flerfaglig og inddrage to fag (f.eks. naturgeografi/fysik eller biologi/kemi) efter eget valg. Rapporten rettes af en af lærerne og efter en kort samtale med læreren får du en karakter, der til sin tid påføres dit eksamensbevis (men ikke medtæller i eksamensgennemsnittet).

Formålet med faget er, at du skal opnå kendskab til de forskellige naturvidenskabelige fag, deres tankegang, anvendelse, styrke og begrænsninger.
Du skal (bl.a.) kunne

  • gennemføre praktiske undersøgelser og iagttagelser, såvel i laboratoriet som i naturen, bl.a. med henblik på at opstille og vurdere enkle hypoteser
  • anvende modeller som beskriver sammenhænge i naturen
  • formidle et naturvidenskabeligt emne
  • perspektivere faget og emnerne i en teknologisk og samfundsmæssig betydningFormålet er også at opnå en indsigt i de enkelte fag – bl.a. med henblik på valg af endelig studieretning senere i efteråret.

 

Højt til loftet