Naturgeografi

Det var helt interessant, da vi i faggruppen over en periode prøvede at undersøge hvor ofte TV-avisen på DR1 og TV2 omtalte hændelser, der havde noget at gøre med det centrale i vores fag. Det var ikke så få eksempler. Her er nogle overskrifter:

  • USA, CANADA, NORGE, RUSLAND og DANMARK mødes for at diskutere udvinding af olie under Nordpolen
  • Geologer frygter, at vulkanudbruddet i Island er begyndelsen på et meget større udbrud
  • Vandstanden i Mekong-floden falder. Kina stjæler vandet
  • Mange frygtes omkommet ved oversvømmelser i Peru
  • I 2009 var der flere naturkatastrofer end tidligere
  • Maldivernes regering holder regeringsmøde under havet
  • Store områder ramt af tørke i Etiopien
  • Voldsomme protester mod testning af megamøller i Thy
  • Affolkningen af yderområderne fortsætter

Dette er bare nogle af overskrifterne. Der er mange flere. Konklusionen er klar: faget er centralt for at forstå hvad der sker i vores omverden. På godt og ondt.

Men vi synes der mangler en del når medierne beskæftiger sig med kerneområderne. Det er forklaringerne på disse hændelser. Det er her vi lægger hovedvægten. Sensationen lader vi medierne tage sig af.

Du får faget på de fleste studieretninger. Dog er det svært at finde plads på de studieretninger, der er bygget op omkring de andre naturvidenskabelige fag. Men på de samfundsorienterede, humanistisk og sprogligt orienterede studieretninger får du faget enten på C-niveau ( et-årigt i 2. G ) eller som et af studieretningsfagene på B-niveau. Der er også mange der vælger faget i 3. G som det naturvidenskabelige fag alle skal have på B-niveau.

Forskellen mellem C- og B-niveauet kommer til udtryk i antallet af timer og det bestemmer hvor dybt du kommer til at grave dig ned i et emne. På B-niveau skal du også aflevere flere opgaver og du får både en mundtlig og skriftlig karakter. På begge niveauer skal du ud af klasselokalet og lave feltarbejde, konkrete undersøgelser i forbindelse med nogle af emnerne. Det er der selvfølgelig mere af på B-niveau.

Naturgeografi bygger bro mellem mange fag. Derfor vil du også opleve at faget tit er med i de tværfaglige forløb – AT, Studieretningsprojektet – for ikke at nævne studieturene i 3.G

På linie med mange andre fag er det ikke vigtigt at du har haft faget for at du kan optages på de videregående studier. Men faget forøger den forståelse af hvad der sker i verden omkring dig og det får du ofte brug for.

 

Højt til loftet