Matematik

Hvad er matematik? Matematik er et sprog, et anderledes og noget specielt et af slagsen. I matematik har vi symboler og begreber. Ved hjælp af disse symboler og begreber kan vi fortælle hinanden noget. Vi kan også skrive noget ned, så vi kan huske det til senere.

I gymnasiet kommer du til at beskæftige dig med matematik. Du får et indblik i og en forståelse af, hvad matematik er, hvordan matematik kan anvendes, samt hvordan matematik indgår i sammenhæng med andre fag. Hvilke fag, det drejer sig om, afhænger af, hvilken studieretning du vælger. Du kan også møde matematik i almen studieforberedelse.

Du kan vælge mellem de tre niveauer C-, B- og A-niveau. På alle tre niveauer skal du arbejde både mundtligt og skriftligt, og du får både en mundtlig og en skriftlig karakter. Det skriftlige arbejde kan være opgaveregning på klassen, skriftlige afleveringsopgaver, emne- og projektopgaver, samt prøver. Vi afveksler også mellem forskellige arbejdsformer, hvor du arbejder individuelt, med sidemanden eller i gruppe. Ofte må du bruge hjælpemidler, som både kan være en lommeregner eller en pc, men du skal også klare dig uden hjælpemidler nogle gange.

På C-niveau arbejder vi med ligningsløsning, procent- og rentesregning, lineær sammenhæng, eksponentiel sammenhæng og potenssammenhæng, beskrivende statistik og beregninger i retvinklede trekanter med fx cosinus og sinus. På C-niveau kan du komme til mundtlig eksamen.

På B-niveau føjer vi mere til og abstraktionsniveauet er højere. Det drejer sig blandt andet om polynomier og logaritmer, regression, stikprøver, trigonometriske beregninger i vilkårlige trekanter, differential- og integralregning, samt matematiske modeller. Matematiske beviser indgår her som en naturlig del af undervisningen. På B-niveau kan du komme til både mundtlig og skriftlig eksamen, og du skal til mindst én af de to eksaminer.

Endelig har vi A-niveau, som indeholder B- og C-niveaustoffet, hvor abstraktionsniveauet igen er højere, og der er flere beviser. Her kommer nye emner til, såsom vektorer i to og tre dimensioner, plan- og rumgeometri, funktionerne cosinus og sinus, mere differential- og integralregning, samt differentialligninger. På A-niveau kan du som på B-niveau komme til både mundtlig og skriftlig eksamen, og du skal til mindst én af de to eksaminer.

Du kan finde meget om matematik på nettet, og her har du et par links til en begyndelse:

Gymnasiale uddannelser i Matematik klik her

Vestergaards matematik sider klik her

 

Højt til loftet