Kemi

I kemi beskæftiger du dig med stoffers opbygning. Vi kender i dag omkring 30 millioner stoffer og der kommer hele tiden flere til. Enten fordi der opdages nye stoffer i naturen eller fordi der i kemiske laboratorier verden over skabes nye stoffer. Alle stoffer har det til fælles, at de er opbygget af de omkring 120 grundstoffer, som du kender fra det periodiske system.

Indenfor naturvidenskabelig forskning spiller kemi en stadig større rolle fx inden for bioteknologi, lægemiddelkemi, nanoteknologi, materialeteknologi og fødevareproduktion og er således vigtig for samfundets teknologiske og økonomiske udvikling. Vi har i Danmark en lang tradition for at huse virksomheder, der arbejder med kemi og blandt landets allerstørste virksomheder findes et par kemivirksomheder, der beskæftiger sig med lægemiddelkemi, fremstilling af enzymer og katalysatorer.

Kemiundervisningen
Kemi møder du allerede i efteråret i 1g, hvor faget indgår i naturvidenskabeligt grundforløb. Vi udbyder også faget på A-, B- og C-niveau. Kemi er et eksperimentelt fag, derfor er det også naturligt, at en del af undervisningen (ca. 20 %) består i at lave forsøg i skolens nye kemilaboratorier,

På C-niveauet lærer du om simple stoffers opbygning, navngivning og egenskaber, om forskellige reaktionstyper fx syre-basereaktioner og redoxreaktioner og du skal også lære at lave kemiske beregninger. I forbindelse med det eksperimentelle arbejde lærer du, hvordan du skal begå dig i et laboratorium og du får kendskab til en række analysemetoder.

På B-niveauet uddyber du dit kendskab til kernestoffet fra C-niveauet, blandt andet kendskab til en række stofklasser fra den organiske kemi, desuden kommer du til at lære om kemiske reaktioners hastighed og om kemiske ligevægte.

På A-niveauet udvides kernestoffet med nye emner som biokemi, næringsstoffer og energiforhold ved kemiske reaktioner. Du vil desuden stifte bekendtskab med moderne analyseteknikker som NMR- og IR-spektroskopi. Opgaveregning vil også fylde mere på A-niveauet end på de andre niveauer, da der både hører en mundtlig og en 5 timers skriftlig eksamen til A-niveauet.

Ud over kernestoffet som er nævnt ovenfor, er der også tid til at beskæftige sig med valgfrie temaer, fx i forbindelse med almen studieforberedelse. Uden for undervisningstiden vil der være mulighed for at deltage i forskellige konkurrencer indenfor kemi fx Dansk Kemiolympiade.

 

Højt til loftet