Idræt

Idræt sætter fokus på fysisk aktivitet til forskel fra det øvrige teoretiske arbejde på skolen.

I faget er der:

  • Plads til begejstring
  • Sved på panden
  • Selvforglemmelse
  • Spontanitet .

 Men vi satser i lige så høj grad på:

  • Teamsamarbejde
  • Hensyn
  • Selvorganisering
  • Fordybelse
  • Ansvar

 Idræt er også teori!

Vi vil gerne øge din bevidsthed om den fysiske aktivitet ud fra såvel fysiologiske som humanistiske og samfundsvidenskabelige vinkler, så vi sammen kan opnå indsigt i, hvor vigtig en fysisk aktiv, sund livsstil er både i forhold til dine øvrige studier og dit liv i det hele taget.

Du kommer til at arbejde med opvarmning, grundtræning, kreative og koreograferede bevægelsesformer samt en bred vifte af idrætslige emner, der berører både klassiske holddiscipliner og individuelle discipliner.

Efterhånden får du lejlighed til selv og sammen med kammeraterne at udvikle og afprøve programmer til eksempelvis alternative boldspil, opvarmning og grundtræning.

I 3.g skal du udarbejde og gennemføre et 8 ugers træningsprogram samt beskrive det i en rapport – men selvfølgelig i samråd med din lærer.

Idræt er både et naturvidenskabeligt, et samfundsvidenskabeligt og et humanistisk fag og indgår med den status i vidt omfang i almen studieforberedelse og andre tværfaglige sammenhænge.

Mangfoldighed er et nøgleord for os, - vi gør meget ud af at udnytte de faciliteter, der er i vores umiddelbare nærhed: Svømmestadion, Gudenåen, klatretårne, småveje og skove omkring Randers, idrætshaller, parker m.v.

Så svømning, orienteringsløb, kanosejlads, roning, klatring, bike and run, sågar boksning og brydning kan du også risikere at blive udsat for.

Traditioner har vi også:

Hvert år har du således mulighed for at deltage i interne fodbold- og volleyturneringer. Hvert år i januar udsætter vi alle 1.og 2.g´ere for undervisning i folkedans og 3.g`erne øver lanciers op til skolefesten i januar.

Stævneaktiviteter:

Vi deltager hvert år i en del idrætsstævner – på baggrund af foregående frivillig træning. Vi vil iøvrigt gerne arbejde med at flytte grænser.

Det er vigtigt for os,-

at du får prøvet at udfolde dig kropsligt på andre måder end du er vant til,

at du får prøvet hvor meget fysisk anstrengelse du i grunden magter,

at du oplever at leg stadig rummer udviklingsmæssige kvaliteter,

at du oplever at teamsamarbejde under fysisk stress vokser man af.

 

I idræt gives karakterer som i alle andre fag, og du bliver bedømt efter:

Færdigheder - den relative udvikling og det konkrete niveau med hensyn til kreative, fysiske, motorisk/ tekniske og taktiske færdigheder. Men også efter engagement, aktivitetsniveau, samarbejdsevne, teoretisk viden og forståelse.

Husk også at du kan vælge faget på B - niveau, hvor timerammen er udvidet og fordybelsen i såvel de idrætslige emner som det teoretiske stof er mere omfattende og du evt. får mulighed for at vise til eksamen, hvilke kompetencer du har opnået.

 

Højt til loftet