Historie

Historie er et af de gennemgående fag, som du skal have alle 3 år i gymnasiet. Din historielærer vil ofte være en lærer, som du får opbygget et godt kendskab til. Historie er et mundtligt fag, men du skal dog skrive en historie- og/eller danskopgave i slutningen af 1. g. Når du i løbet af de 3 år i gymnasiet skal skrive tværfaglige opgaver, vil du opleve, at historie er et fag som ofte er godt at kombinere med andre fag. Vi kommer derfor som historielærere derfor mange gange til at spille en central rolle i valg og vejledning af de tværfaglige opgaver.

For at forstå nutiden er det nødvendigt at kende til fortiden. Disse ord rammer meget godt historiefagets identitet og formål. Historie er et fag, som både forbereder dig til at studere videre efter gymnasiet, men det er også et fag, som er med til at give dig en større forståelse for vores fælles identitet som danskere i forhold til resten af verden og derigennem også bidrage til egen personlige udvikling. I historie lægger vi vægt på arbejdet med historiske problemstillinger, som også kan være vedkommende for os i dag og sætter dig bedre i stand til at forstå den komplicerede verden, som vi lever i i dag. I forløbene forsøger vi løbende at relatere til din egen tid og lære dig en kritisk holdning til den formidling og brug af historien, du møder i dagligdagen. Dermed styrker vi også dine analytiske og kreative evner

Vi arbejder med viden om kulturer fra forskellige tidsperioder og fra forskellige egne af verden. Vi beskæftiger os nemlig både med dansk, europæisk og med verdens historie. Nogle forløb skal give dig overblik over en lang historisk udvikling mens andre forløb går i dybden i en bestemt tid. Vi arbejder både med historiebøger skrevet af historikere, som kan give os et overblik og pege på forskellige problemstillinger og ”fortidens stemmer” i form af kilder f.eks. breve, taler, erindringer osv, som bringer os tættere på personer fra fortiden. For at gøre fortiden mere levende bruger vi også film, dokumentarer og hjemmesider, som blandt andet kan sætte billeder på fortiden.

Du skal lære at indsamle historisk materiale og at forholde dig kritisk til det ved brug af fagets metode. Heri indgår også at du selv skal lære at formulere historiske problemstillinger og sætte dem i forhold til din egen tid. Vi arbejder med samspillet mellem menneske, natur og samfund gennem tiderne og forklarer forskellige styreformer og samfundsmæssige forandringer. Analysearbejdet skal give dig forståelse for, at mennesket både er skabt af historien og selv er med til at skabe den.

Vi håber, at vi med 3 års historieundervisning vil give dig redskaber til din personlige udvikling og en større forståelse af samfundet og verden omkring dig.

 

Højt til loftet