Geovidenskab

Geovidenskab A er et nyt fag i gymnasiet, der som forsøg udbydes i en naturvidenskabelig studieretning.  Hovedindholdet i faget drejer sig om klima, energi, miljø og ressourcer. 
Danmark og en lang række andre lande står over for at skulle omlægge energiforsyningen – vi skal udskifte de fossile brændstoffer (kul, olie og naturgas) med vedvarende energi.  Det skal gøres primært af hensyn til klimaet, men også fordi vores egne oliereserver i Nordsøen er ved at være udtømte og fordi vi ikke vil være afhængige af andre. En sådan omstilling forventes at medføre øget behov for forskning og beskæftigelse inden for klima, energi- og miljøområdet. 
Faget er tæt knyttet til naturgeografi B og fysik B. Af emner, der specielt skal arbejdes med, kan nævnes klimaforandringer og deres samfundsmæssige betydning. Begrebet ”bæredygtighed” vil være et centralt omdrejningspunkt: Hvordan kan vi udnytte Jordens ressourcer uden at skade miljøet eller ødelægge livsbetingelserne for fremtidige generationer? 
Fagets kerneområder vil blive:

  • Jordens udvikling (fra dannelsen for 4½ milliard år siden til nu)
  • Klima og klimaændringer (naturlige som samfundsskabte)
  • Vand, vandressourcer og deres udnyttelse
  • Energiressourcer
  • Produktion og teknologi


I undervisningen vil der indgå en del udadvendte aktiviteter bl.a. med virksomhedsbesøg og med feltarbejde, hvor man selv skal foretage målinger i naturen og lave rapporter. Der samarbejdes bl.a. med kemi, så der kan foretages kemiske analyser af f.eks. vandløb og drikkevand.
Faget er derfor et godt udgangspunkt  hvis du interesserer dig for natur- og miljøforhold. Faget kombineres i studieretningen med matematik A og kemi B og denne studieretning giver direkte adgang til de fleste naturvidenskabelig, videregående uddannelser.

 

Højt til loftet