Fysik

Fysik i gymnasiet indgår i alle studieretninger og kan tages på 3 niveauer – A, B eller C. Man skal mindst have faget på C-niveau.

I fysik på C-niveau vil du f.eks. lære om Universets opbygning – fra det mindste atomare niveau til det helt store perspektiv, hvor vi skal snakke om Big Bang og Universets udvidelse. Vi skal ikke bare beskrive fysikken, men også eksperimentere og undersøge fysikkens lovmæssigheder med et basalt brug af matematik.

I fysik B vil du f.eks. også lære om Universets opbygning, men med en langt større brug af matematik og med en mere videnskabelig tilgang til faget. Her vil vi f.eks. kunne beregne, eksperimentere og forklare, hvordan 3-D brillerne, som mange har stiftet bekendtskab med ved storfilmen ”Avatar”, fungerer. Eller vi vil f.eks. kunne undersøge, hvilke kræfter man er påvirket af under et bilsammenstød.

I fysik A vil du komme helt ud til de avancerede områder af fysikken. F.eks. lære om relativitetsteoriens mærkelige resultater, hvor tid pludselig får en helt anden betydning, og du vil lære om kvantemekanik hvor lys er både bølger og partikler.

Snak med skolens studievejledere eller en af skolens fysiklærere, hvis du vil vide mere om fysikundervisningen på de forskellige studieretninger.

 

Højt til loftet