Filosofi

I filosofitimerne er vi alle sammen filosoffer, fordi vi er nysgerrige og stiller spørgsmål og herved udfordrer hinandens og vores egen måde at tænke på. Det gør vi, fordi vi gerne vil blive klogere – filosofi betyder da også oprindeligt ”kærlighed til visdom”.

I filosofitimerne kommer du til at arbejde med nogle af de ”store” spørgsmål, som filosoffer gennem tiden har stillet, og de svar, de har givet. I timerne forsøger vi naturligvis også selv at tage stilling til disse spørgsmål. Det kan f.eks. være:

  • Hvad er et menneske? Har mennesket en fri vilje?
  • Hvordan opnår vi viden – skal vi tage udgangspunkt i vores tænkning eller vores sanser?
  • Hvornår er noget videnskabeligt? Kan vi finde sandheden?
  • Kan man lave tænkende maskiner, der fungerer som den menneskelige bevidsthed?
  • Kan man opstille regler for, hvordan vi bør opføre os?
  • Hvordan indretter vi bedst vores samfund?

Vi undersøger, hvordan forskellige filosoffer har besvaret spørgsmålene. Dette gør vi ved at læse både ældre og nyere tekster – skrevet af filosoffer. Filosofi er nemlig et humanistisk fag, hvor tekstlæsning er grundlaget. Vi bruger naturligvis vores egen tænkning og fornuft til at finde ud af, hvad filosofferne så egentlig mener, og til selv at tage stilling til spørgsmålene.

I filosofitimerne vil du også komme til at arbejde med argumentation. Du lærer både at gennemskue filosoffernes argumenter og bliver bedre til selv at argumentere. Du vil opleve, at det du lærer i filosofi, ofte kan bruges i andre af gymnasiets fag og i AT.

Har du mod på at være nysgerrig, stille nogle af de helt fundamentale og store spørgsmål her i livet og blive udfordret i din måde at tænke på – så er filosofi noget for dig!

 

Højt til loftet