Dramatik

Dramatik  – oplevelse fører til læring.

”Tommy” er en forestilling om en 20-årig dansk soldat, som vender hjem fra en FN-mission med dybe ar på sjælen. Forestillingen spillede på Egnsteatret og gjorde indtryk på de dramatikelever, der så den: der blev grinet, men det alvorlige tema lagde op til mange spørgsmål og rigtig gode diskussioner. Inden vi så forestillingen, havde vi på skolen spillet nogle korte scener og givet liv til nogle af rollerne, vi havde læst om den unge dramatiker Thor Bjørn Krebs og bagefter om den revyagtige spillestil, som instruktøren havde valgt, og om hvorledes de professionelle skuespillere udfyldte rollerne.

Hvad sker der i dramatiktimerne?

Du lærer at blive mere bevidst om dit eget og andres kropssprog. Om hvilken betydning det, du siger, din stemme, din krop og dine bevægelser har i et givet rum?

Du lærer, hvordan man formidler en historie så troværdigt, at dine tilhørere spidser øren.

Du lærer at træde frem, at udtrykke dig nuanceret og at optræde på forskellige scener ved at improvisere og spille en rolle. Enkelte gange foran et publikum.

Du lærer, at det seriøse og det sjove kan være to sider af samme sag.

Du oplever din egen tids drama og teater, og får viden om nogle af de historiske rødder.

Og når du selv planlægger at lære?

”Kan vi låne en nøgle til skolen og få adgang til instrumenter og en af skolens computere i weekenden? Vi har brug for en ekstra prøve inden generalprøven. Hvis du har tid, er du i øvrigt velkommen til at komme og give prøven konstruktiv kritik.”

”Vi har lånt et kamera og optaget en scene til vores projekt, vil du se den igennem og give respons på den?”

”Må vi invitere nogen venner og vores forældre til eksamen i dramatik? Det virker som en dynamisk impuls, når der er et autentisk publikum til at reagere på vores spil.” (3b 2010).

Som det fremgår af spørgsmålene: I samspil med andre lærer du selvstændighed og arbejdsdisciplin og at tage initiativ og ansvar, når I skal gennemføre et projekt.

Andre oplevelser i dramatik?

Det er en del af læreplanen at vi skal samarbejde med det professionelle miljø. Det kan fx foregå på en studietur til København hvor vi får rundvisninger på små teatre eller måske på Det Kgl., besøger Statens Teaterskole på Holmen, overværer prøver på en forestilling, taler med skuespillere, instruktør og scenograf om deres arbejde og ser aktuelle forestillinger. Det er sjovt og lærerigt at se sit eget arbejde i lyset af de professionelles.

Det kan også foregå i det lokale kunstmiljø: Randers Egnsteater, Pramdragerne, Vestenvinden, Værket – og med Århus Teater. Desuden spiller vi regelmæssigt sammen med lokale kulturinstitutioner som børnehaver, skoler og museer.

Hvad er målet?

At bidrage til din studiekompetence og almendannelse, så du kan skabe og forstå drama og teater. Det vil sige, at du kan udtrykke dig fagligt, personligt og nuanceret – med troværdighed og gennemslagskraft – om drama og teater, og om det du har på hjerte, afkode andre menneskers udtryk, så vi ikke misforstår hinanden. Vi lever i en tid, hvor iscenesættelse er blevet en hverdagsaktivitet for almindelige mennesker – og ”X-factor” en seermagnet. Vi iscenesætter os selv fra morgenstunden med påklædning, frisure og evt. makeup. I dramatik lærer du nogle af de spilleregler, der gælder for menneskelig kommunikation – både på og uden for scenen.

Hvad kræves der af forudsætninger?

Ingen faglige, men du skal være nysgerrig og åben for nye ideer og samarbejder. I løbet af året lærer du så, hvordan din personlige kreativitet kan stimuleres på forskellige måder.

C-niveauet er på ca. 75 timer. Du kan få det enten som kunstnerisk fag i 1g, i studieretningen med musik og engelsk (se denne) eller som valgfag. Læs mere her.

B-niveauet er på 200 timer. På RS kan du få det som valgfag, hvis du har haft dramatik på c-niveau i 1g. 

Skriftlighed?

Dramatik er et mundtligt fag. Når du skriver, er det således et bidrag til din samlede skriftlige kompetence og et middel til at udvikle din evne til at tænke fagligt og personligt over det du gør og det du lærer. På c-niveau samles erfaringer og skriftlige overvejelser over 3-5 forløb i en elektronisk eller fysisk mappe. På B-niveau afleveres en grupperapport som afslutning på hvert af de 2 projekter. Skolen prioriterer skriftlighed, og der gives elevtid til arbejdet.

 

Højt til loftet