Datalogi

Når du går i gymnasiet kommer du ofte til at bruge IT og computer. Det er f. eks. i forbindelse med aflevering af skriftlige opgaver (tekstbehandling), ved præsentationsprogrammer (PowerPoint), regneark, digital kommunikation eller ved informationssøgning.

Hvis du ønsker at få et indblik i hvad der ligger til grund for disse programmer, kan du vælge datalogi som valgfag på C-niveau.

Det meste af datalogiundervisningen foregår som projektarbejde, men selvfølgelig har vi også af og til klasseundervisning, f. eks. når vi starter op på nye emner.

Her er nogle eksempler på projekter:

 

  1. Udarbejdelse af et informationssystem, f.eks. om et land, en historisk periode eller lign.
  2. Design og programmering af (simple) spil, f. eks. yatzy eller puslespil.
  3. Design og programmering af animationer
  4. Udarbejdelse af interaktive hjemmesider med HTML og JavaScript.
  5. Krypteringsmetoder
  6. Principper for maskinarkitektur og maskinkode

 

Hvilke projekter vi skal arbejde med beslutter vi i fællesskab i løbet af skoleåret.

Du skal ikke nødvendigvis have noget forudgående kendskab til datalogi eller programmering, men du skal selvfølgelig have prøvet at arbejde med IT på elementært brugerniveau.

Eksamen er også projektorienteret. Du får en forberedelsestid på ca. 3 timer, hvor du individuelt eller i gruppe udarbejder et projekt eller en del af et projekt samt en projektsynopsis.

Selve eksaminationen varer ca. 24 minutter, og du skal her præsentere din synopsis samt deltage i en samtale med læreren, hvor du kan inddrage andre emner fra datalogiundervisningen.

 

Højt til loftet