Dansk

Jeg har et meget mærkeligt forhold til analyser... jeg plejer at sige, hvis jeg bliver spurgt til en oplæsning, om den her tekst handler om livet og om døden, og det er en god analyse: ”Ja, det gør den... også!” Fordi det er dejligt, ik'... Så kan de komme med alle de analyser, de vil, for så bliver teksten jo bare større, og det er jo fint nok. Men jeg tror s’gu ikke der er noget facit...

Forfatter Jens Blendstrup (http://forfatterskaber.systime.dk/underside/jens-blendstrup.html)

Dansk i gymnasiet er et obligatorisk fag, som du skal have i alle tre år. Fagets kerne er de tre hovedområder: litteratur, sprog og medier. I det litterære hovedområde læser og oplever vi tekster, analyserer og fortolker, lærer om forfatterskaber og perioder og om kultur- og samfundsforhold fra oldtiden til i dag. I det sproglige hovedområde arbejder vi med grammatik og sprogrigtighed, kommunikation og argumentation, og du bliver bevidst om din egen og andres måde at bruge sproget på. I det mediemæssige hovedområde har vi fokus på nyhedsgenrer, dokumentar- og fiktionsprogrammer, film og elektroniske medietekster, og du lærer at gennemskue, hvilke virkemidler medierne benytter.

I timerne veksler vi mellem klasseundervisning, gruppearbejde, projektarbejde, lærer- og elevforedrag, it-baseret arbejde og kreative øvelser.

Du skal også selv producere tekster i dansk – lave oplæg, skrive essays, kronikker og litterære artikler eller måske lave hjemmesider.

I dansk lærer du at gå bag om ordene og forholde dig kritisk-analytisk til både trykte og elektroniske tekster. Du lærer at reflektere, og du bliver klogere på tiden, verden og dig selv, så du efter tre år er bedre rustet til livet i det moderne, multimediale og globaliserede samfund.

 

Højt til loftet