Bioteknologi

Bioteknologi A er et studieretningsfag, hvor du beskæftiger dig med den teknologiske udnyttelse af biologiske systemer til forskning, analyse, produktion og sygdomsbehandling. I bioteknologi A tager vi udgangspunkt i biologi og kemi og du kommer til at integrere viden og metoder fra de to fag.

Bioteknologi A skal i studieretningen indgå sammen med fagene matematik A og fysik B og bioteknologi A giver B-kompetence i både biologi- og kemi, altså erstatter bioteknologi A både biologi og kemi på B-niveau. Bioteknologi A inkluderer også biologi og kemi på C-niveau og disse fag skal derfor ikke afsluttes særskilt.

Bioteknologi A er et naturvidenskabeligt fag og på Statsskolen lægger vi stor vægt på at du får mulighed for at arbejde med de eksperimentelle arbejdsmetoder, både i vores helt nye laboratorium og på ekskursioner til universiteter eller til virksomheder rundt om i landet (se links).

Bioteknologi A vil give dig viden om og indsigt i arbejdsmetoder, begreber og lovmæssigheder inden for biologi, kemi, molekylærbiologi, biokemi og teknologi. På den måde vil du opnå et godt grundlag for at forstå og vurdere bioteknologiens betydning for den teknologiske udvikling, det enkelte menneske og samfundet.

I bioteknologi A kommer du til at læse videnskabelige artikler inden for den nyeste forskning, eksempelvis diabetes, kræft, gener og DNA, kloning eller gensplejsning. Dit arbejde kommer i høj grad til at veksle mellem forskellige arbejdsformer og både det eksperimentelle og det teoretiske arbejde integreres i tematiske forløb. Det eksperimentelle arbejde udgør ca. 20 % af fagets uddannelsestid og du kommer til at arbejde med længerevarende eksperimentelle forløb af mindst 10 timers varighed.

Du kommer også til at lave journaler og rapporter over forsøg og ekskursioner og da faget afsluttes med både en mundtlig og en skriftlig eksamen, vil du blive styrket inden for begge dele. Det være sig løbende med elevoplæg og skriftlige opgave afleveringer.

Links:

Videnscenter Sorø

Forskningscenter Foulum

 

 

Højt til loftet