Biologi

Biologi er et fag, hvor du beskæftiger dig med studiet af livet (organismerne) i havet, i søen, i skoven, i fjorden, ja i mange forskellige biotoper og gennem undervisningen vil du få et godt indblik i samspillet mellem det levende og det omgivende miljø.

Biologi er et naturvidenskabeligt fag og på Statsskolen lægger vi stor vægt på at du får mulighed for at arbejde med de eksperimentelle arbejdsmetoder, både i vores helt nye laboratorium og på ekskursioner til forskellige naturtyper (se links).

Biologi er præget af udviklingen inden for moderne biologisk og bioteknologisk forskning og faget biologi giver dig, gennem observationer i naturen og gennem eksperimentelt arbejde, indsigt i samspillet i naturen og bidrager til forståelse af betydningen af menneskets aktivitet, herunder principperne for bæredygtig udvikling.

Biologi giver dig også en god faglig baggrund for udvikling af ansvarlighed, stillingtagen og handling i forbindelse med aktuelle samfundsforhold med biologisk indhold. Desuden får du baggrund for at forstå betydningen af biodiversitet, bæredygtig udvikling og miljøbeskyttelse og indsigt i livsstilsfaktorers betydning for sundhed og sygdom.

Biologi møder du allerede i det naturvidenskabelige grundforløb i efteråret i 1g og derudover har du mulighed for at have faget på A, B eller C-niveau.

På C-niveau arbejder vi med celler, DNA og bioteknologiske metoder, menneskets fysiologi og udvalgte organsystemer, kønshormonreguleringen hos mennesket og økologi med udgangspunkt i et konkret økosystem. Der er eksperimentelt arbejde i ca. 25 % af undervisningen og du laver både journaler og rapporter over forsøgene. C-niveau afsluttes med en mundtlig eksamen.

På B-niveau arbejder du inden for de samme emner som på C-niveau, men du går mere i dybden og vi får tid til nye emner som virus, energiproduktion, nervesystemet, enzymer, nedarvnings- mønstre og evolutionsteori. Ud over at lave journaler og rapporter laver vi også skriftlige opgaver og vi lægger stor vægt på at styrke både det mundtlige, men også den skriftlige formidlingsevne. Der veksles i højere grad mellem forskellige arbejdsformer som artikellæsning inden for den nyeste forskning og diskussion af disse, elevoplæg og rollespil. B-niveau afsluttes med en mundtlig eksamen.

På A-niveau har du de samme emner som på B-niveau, men igen går du endnu mere i dybden med emnerne og nu er der tid til nye emner som menneskets immunforsvar, populationsbiologi og økotoksikologi. På A-niveau kan du komme på flere ekskursioner og her vil du i højere grad selv skulle tilrettelægge en del af det eksperimentelle arbejde og projektorienteret undervisning er vigtigt. A-niveau afsluttes både med en mundtlig og en skriftlig eksamen.

 

Højt til loftet