Almen studieforberedelse - AT

Når der i dit skema står AT, er det en forkortelse for ”Almen studieforberedelse”. AT er nogle timer, hvor nogle af de fag, du har i gymnasiet, samarbejder om en sag, dvs. et emne eller en problemstilling. Timerne gennemføres med de lærere, du har i de enkelte fag. Det vil variere fra forløb til forløb, hvilke fag der arbejdes med.

I AT lærer du at skelne mellem fagenes tre hovedområder: naturvidenskab, humaniora og samfundsvidenskab. I AT sættes både fokus på, hvordan fagene adskiller sig fra hinanden, men også på hvordan de kan supplere hinanden, når vi arbejder med en bestemt sag. Du lærer derfor at sammensætte viden og metoder fra forskellige fag.

Forestil dig, at du i idræt arbejder med sport og krop, og at du samtidig i samfundsfag undersøger sportens rolle i samfundet; eller at du i biologi beskæftiger dig med f.eks. kloning eller abort og så i religion eller filosofi spørger, om det er moralsk rigtigt at klone eller foretage abort; endnu et eksempel kunne være, at nogle opdagelser i fysikken eller biologien er forbundet med nye menneskeopfattelser, som så kommer til udtryk i litteraturen.

I AT-timerne vil der være klasseundervisning, men også en del projektarbejde, hvor du selv (ofte i grupper) laver problemformuleringer, skriftlige produkter og mundtlige fremlæggelser. AT-undervisningen er fordelt over alle tre år og afsluttes med en eksamen i 3g.

 

Højt til loftet