Almen Sprogforståelse - ap

Almen Sprogforståelse er et tværsprogligt forløb, der giver dig en grundlæggende sproglig viden og højner din sproglige bevidsthed. Vi arbejder med det danske sprog og med sprogligestrukturer og fænomener, der er fælles for flere af de moderne europæiske sprog. Dette danner basis for det videre sproglige arbejde i gymnasieforløbet og for valget af de sproglige studieretninger.

Forløbet består af en almen del, der introducerer til sprogets begreber, sproghistorie, morfologi og syntax, stilistik og sociolingvistik; og en latindel, der giver dig et grundlæggende kendskab til det latinske sprogs ordforråd og grammatik samt til latins placering i den europæiske kulturhistorie. Sammenhængen mellem latin og de moderne europæiske sprog vises gennem eksempler på enkeltord og grammatiske strukturer, der går igen fra sprog til sprog.

Vi bruger en grundbog udarbejdet til Almen Sprogforståelse, Babelstårnet, samt øvelser suppleret af de enkelte sproglærere. Bogen indeholder teoretiske tekstafsnit og praktiske øvelser, som laves på klassen eller i grupper og par. Eleverne får således lejlighed til at opleve og diskutere deres egen og hinandens sprogbrug.

I latindelen læses korte, lette, tilrettelagte tekster på latin, som belyser både sproglige og kulturelle fænomener. Dertil kommer grammatikafsnit og tekster på dansk, der indføjer de latinske tekster i deres historiske og kulturelle sammenhæng. Undervisningen varetages af klassens dansk- og fremmedsprogslærere samt en latinlærer.

Almen Sprogforståelse ligger i grundforløbet, dvs 1. semester af gymnasieforløbet, og afsluttes med en skriftlig prøve.

 

Højt til loftet