fagene

Almen dannelse og faglig bredde

Obligatoriske fag

På stx har alle elever både sprogfag, naturvidenskabelige - og samfundsvidenskabelige fag, kunstneriske fag og idræt. Uddannelsen skal give dig almen dannelse, og den faglige bredde og fagenes indhold betyder, at du får et udgangspunkt for at kunne forholde dig kritisk og konstruktivt til den verden, der omgiver dig - natur, miljø, medmennesker, historie og samfund.

Alle studieretninger består af obligatoriske fag, studieretningsfag og valgfag. Der er vigtigt at bemærke, at der er flest obligatoriske fag, og at de er ens for alle studieretninger.

Studieretningsfag og valgfag

Når du vælger en studieretning, vælger du, hvordan du vil tone din studentereksamen - dvs. hvilke fag du ønsker på et højere niveau end det obligatoriske, eller hvilke andre/nye fag, du ønsker. Når du vælger valgfag, kan du vælge et nyt fag, eller du kan vælge et obligatorisk fag eller et valgfag, som du allerede har, på et højere niveau.

Valgfag i de enkelte studieretninger

Du skal være opmærksom på, at der er forskellige valgfagsmuligheder fra studieretning til studieretning. Når du kigger under hver enkelt studieretning her på siden, kan du se, hvilke valgfag, der er plads til.

Adgangsgivende fag

På nogle videregående uddannelser kræves det, at du har haft et bestemt fag på et bestemt niveau. Det skal du tænke på, hvis du allerede ved, hvad du gerne vil læse efter gymnasiet. Følgende fag er blandt dem, som kan være specifikt adgangskrav til bestemte uddannelser: Matematik A/B, bioteknologi A, kemi A/B/C, fysik A/B, biologi A/B, geovidenskab, tysk B, engelsk A/B, fransk A, spansk A, samfundsfag B. Skal du eksempelvis læse medicin, skal du have haft matematik på A-niveau samt fysik og kemi på mindst B-niveau.

Vi henviser til Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v. §2, stk. 1, nr. 1 her. 

Adgangskortet 
Du kan bruge adgangskortet her, vælge en bestemt uddannelse og se adgangskravene.

Indhold og mål for fagene
Læs om Undervisningsministeriets beskrivelse af indholdet og målene for hvert fag her 

Højt til loftet