Optagelse i 2017

Alle uddannelsesparate blev optaget

Vi kan med glæde oplyse, at vi har optaget alle 268 uddannelsesparate ansøgere, der søgte om optagelse i 1.g på Randers Statsskole med start i august 2017. 
Vi har planlagt informationsmøder for vores kommende nye elever og deres forældre i begyndelsen af juni måned. Til dette møde fortæller vi om det nye grundforløb, studieretningerne og det kommende studieretningsvalg. Invitationen til dette møde sender vi ud pr. mail i midten af maj måned. 
Gymnasiet begynder med et grundforløb, der varer 10 uger, og næste skoleår opretter vi 10 grundsforløbshold. I begyndelsen af juni får alle vores nye elever at vide, hvem de skal gå på hold med. 
Når grundforløbet er slut, og eleverne har valgt en studieretning, sammensætter vi de endelige studieretningsklasser som fortsætter resten af gymnasietiden.
Vi kan allerede nu oplyse, at skoleåret begynder onsdag den 9. august 2017 kl. 8. Og tirsdag den 8. august er der en før-første-skoledag for alle nye elever. Også dette sender vi nærmere information om.
Hvis man er elitesportsudøver og ønsker tid til morgentræning tirsdage og/eller torsdage, beder vi jer om at kontakte uddannelsesleder Ulla Frederiksen pr. mail på uf@rs-gym.dk eller pr. telefon på 86410844 inden udgangen af april. Dette har nemlig betydning for holddannelsen.
Vi glæder os meget til at byde vores kommende nye 1.g elever velkomne på Randers Statsskole.
Med venlig hilsen
Lone Andersen
Rektor
Højt til loftet