Studieretningscirklen

Her kan du se en anden slags oversigt over vores studieretninger. Du skal forestille dig, at du vælger en indgang i den yderste cirkel, som er studieretningsfagene. Af cirklen fremgår det også, hvor mange valgfagsmuligheder du har på den enkelte studieretning. Hvis du skal se alle detaljer, skal du sammenholde cirklen med de skematiske oversigter over hver enkelt studieretning.

   
Højt til loftet