Matematik a - geovidenskab a - kemi b

 

Matematik A – Geovidenskab A – Kemi B

Studieretningen er designet til dig, som er særligt optaget af aktuelle emner som naturressourcer, klima, energi og bæredygtighed. Studie-retningen har et anvendelsesorienteret perspektiv, hvor vi arbejder med spørgsmål som: Hvordan kan vi udnytte jordens ressourcer uden at skade miljøet? Hvad stiller vi op med tsunamier, vulkanudbrud og jordskælv? Hvad gør vi, når oliereserverne i Nordsøen er ved at være udtømte? Og kan grundvandet stadig drikkes i fremtiden?
Faget geovidenskab kombinerer fagene fysik og naturgeografi på B-niveau. Og samarbejdet mellem studieretningsfagene geovidenskab, matematik og kemi giver en helt grundlæggende basis for forståelse af geovidenskabelige temaer og problemstillinger.
Geovidenskab er ikke kun noget, du læser i klasselokalet, undervisningen foregår ofte i det fri, så du skal regne med at få jord under neglene, mens du indsamler data.
Ved siden af de naturvidenskabelige fag har du naturligvis også en lang række obligatoriske fag, der sammen med den naturvidenskabelige indsigt sikrer dig et fagligt bredt grundlag og sætter dig i stand til at forholde dig kritisk og klogt til den verden, der omgiver dig, og til de spørgsmål af geovidenskabelig art, der dagligt optager medierne på godt og ondt: klima, energi, miljø- og ressourceproblemer.
Studieretningen med geovidenskab giver dig adgang til de videregående uddannelser, hvor bl.a. matematik A, fysik B og kemi B er et krav. Så hvis det er det dig, der skal være med til at gøre Danmark førende inden for teknologisk innovation, forskning og udvikling, kan du jo begynde her.

 Se hvilke videregående uddannelser denne studieretning giver adgang til her

 

Højt til loftet