Matematik a - bioteknologi a - fysik b

 

Matematik A - Bioteknologi A - Fysik B

Bioteknologi tager udgangspunkt i biologi og kemi. I studieretningen får du indsigt i nogle af de problemer, som verden står overfor, og du lærer, hvordan bioteknologisk forskning, produktion og sygdomsbehandling kan være med til at løse dem. De største fremskridt i kræftforskningen sker fx lige nu på det bioteknologiske felt.
På studieretningen møder du mange forskellige arbejdsformer. Du skal forholde dig til videnskabelige artikler inden for den nyeste forskning, og du opstiller selv forsøg og arbejder eksperimentelt i skolens laboratorium. Men der er også stor fokus på aktiviteter ud af huset, hvor du kan besøge virksomheder og forskningsinstitutioner eller måske deltage i naturvidenskabelige camps med andre unge.
De naturvidenskabelige fag står naturligvis ikke alene. Du har også en lang række humanistiske og samfundsvidenskabelige fag. For det er nødvendigt med en bred faglig viden, når du skal forholde dig nuanceret til din omverden, stille kritiske spørgsmål til den og deltage i naturvidenskabelige, teknologiske og etiske debatter: Skal genterapi bruges til at skabe intelligente børn, og kan man bruge transgene dyr som organdonorer?
Studieretningen giver adgang til alle videregående uddannelser og særlige kompetencer til naturvidenskabelige uddannelser – herunder medi-cin. Bioteknologi A giver samtidig B-kompetence i både biologi og kemi.

 Se hvilke videregående uddannelser denne studieretning giver adgang til her

 

Højt til loftet